Actualitat

Vés enrere

Arquitecte tècnic, funcionari com a subgrup A1

Imatge decorativa

Darrerament hi ha consultes d’administracions públiques sobre si estant en possessió del títol universitari de grau es pot tenir dret a l’accés al Grup A, en qualsevol dels seus subgrups, de la Funció Pública.

A l’article 76 de l’Estatuto Básico del Empleado Público es desprèn que, amb caràcter general, per a accedir als cossos del Grup A, a qualsevol dels seus Subgrups, la titulació exigida serà de nivell Grau. Qüestió resolta pels Tribunals en diverses sentències.

Per aquest motiu, en el document adjunt es facilita informació sobre l’accés dels Graduats al Subgrup A1 de la Funció pública. Més informació, AQUÍ