Actualitat

Vés enrere

Autònoms i Tresoreria de la Seguretat Social

Imatge decorativa

L’exercici de la professió de l’arquitectura tècnica es pot fer tant per compte propi com per compte aliè. Qui escull la possibilitat de dur-la a terme per compte propi, sap que ha d’estar donat d’alta bé al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA) o bé a PREMAAT (mútua alternativa al RETA).

En aquest cas, s’informa pels col·legiats donats d’alta al RETA, i resta d’autònoms que també hi estan donats d’alta, que a partir del dia 1 d’octubre s’estableix l’obligació que els treballadors autònoms hauran de relacionar-se amb la Tresoreria de la Seguretat Social de manera exclusiva a través dels mitjans electrònics.

Més informació:
- Tríptic informatiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social

- Informació de Seguretat Social: 

Autònoms en el Sistema RED (Sistema de Remissió Electrònica de Dades)

Pàgina web de Seguretat Social