Actualitat

Vés enrere

Certificat Digital idCAT: Identificador digital

Imatge decorativa

Què és?

L'idCAT és un identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes, a més de fer-lo servir per a d’altres operacions com ara signar i encriptar correus electrònics i fitxers.

Aquest tipus de certificat es composa d’un parell de claus diferenciades en clau pública i clau privada. La clau pública, coneguda per tots i inseparable de la privada, és sobre la que l’entitat de certificació dóna fe, certificant la seva pertinença al parell de claus. Al seu torn, la clau privada és la que, custodiada amb diligència, fa servir el titular del certificat per identificar-se.

Avui en dia les administracions públiques estan posant tràmits telemàtics a l’abast dels ciutadans els quals necessiten les garanties jurídiques i tècniques que es recullen a la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica.

En aquest marc, l'idCAT facilita les relacions entre els ciutadans i ciutadanes i les administracions catalanes permetent un ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació existents a la societat de la informació.

 

Qui ho pot demanar?

L'idCAT està adreçat a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i a totes aquelles persones que necessitin fer tràmits amb les administracions públiques catalanes. 

 

Usos de l'IdCAT

En el següent enllaç podeu consultar els usos del Certificat de Ciutadà i Ciutadana (idCAT) de forma actualitzada:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/tramits-que-es-poden-fer-amb-lidcat/idservei/idcat/

 

Com es demana?

Per tal d’obtenir l'idCAT heu de seguir un procés dividit en tres fases: la sol·licitud, la validació i la posterior instal·lació. A més, un cop passats els quatre anys de validesa del certificat, el podreu renovar.

 

Sol·licitud i validació

El procediment de sol·licitud s’inicia amb la introducció de les vostres dades des del web de l'idCAT. 

Un cop fet aquest pas, heu d’anar a una de les entitats de registre col·laboradores per a què validin que les dades que heu introduït a la vostra sol·licitud són exactes. Durant aquesta validació haureu d’aportar la documentació original i fotocòpia que acrediti la vostra identitat, que haurà de coincidir exactament amb les dades de la sol·licitud.

 

Instal·lació

Un cop que una de les Entitats de Registre Col·laboradores hagi validat les dades, podreu procedir a la instal·lació del certificat idCAT. Aquesta instal·lació s’ha de fer des de la mateixa màquina que es va fer servir per a la sol·licitud.

 

Renovació

La renovació és un acte voluntari consistent en obtenir un nou certificat digital idCAT, un cop passats els quatre anys de validesa inicial. El procediment de renovació del certificat idCAT pot iniciar-se a dos mesos vista de la seva data de caducitat.

 

Més informació a https://www.idcat.cat