Actualitat

Vés enrere

El COAATT líder en formació i innovació

imatge decorativa

Des de fa tres anys el COAATT es va incorporar a una iniciativa del Col·legi de Navarra per compartir la formació entre diferents col·legis d’arquitectes tècnics. Aquesta idea que va iniciar amb un acord entre el col·legi de Navarra i el de Gipuzkoa, per salvar la distància que hi havia entre ells, i que de seguida va ser acollida pel COAATT, ha estat creixent fins a aconseguir que 48 col·legis de tot el territori s’hi acullin.

La participació a la plataforma té diferents nivells d’implicació, des de col·legis que només reben formació, perquè no organitzen cursos o no tenen mitjans per retransmetre’ls i posar-los a l’abast de tothom, fins a col·legis que coordinen o que realitzen formació.

El condicionat, consensuat i aprovat per tots els col·legis participants, determina que tots els col·legiats, provinents del col·legi que vinguin, pagaran el mateix preu pel mateix curs, i que les despeses que generi la impartició de cursos seran repercutides de forma proporcional al nombre d’assistents inscrits de cada col·legi.

Com a novetat, el COAATT ha donat un gir a la seva plataforma de moodle  i l’ha posat a l’abats de tots els col·legis organitzadors de cursos de manera que, properament, podrem gaudir de cursos totalment a distància. El moodle és una eina molt potent que permet fer cursos a distància o donar suport a cursos que es fan presencials.

Amb aquesta aportació seguim compartint el lideratge d’aquesta iniciativa i posem el nostre col·legi com a referent per a la formació i la innovació.