Actualitat

Vés enrere

Falsificació documental arquitecte tècnic

Imatge decorativa

La documentació tècnica que els arquitectes tècnics han de redactar, per alguns és una documentació burocràtica que entorpeix l’exercici professional i que es pot fer de qualsevol manera. Però, en realitat, és una documentació que acredita i certifica moltes coses tant del treball realitzat com del tècnic. Per aquest motiu, és molt important seguir els tràmits establerts.

La documentació tècnica que justifica i dona  garanties a tota actuació professional que ha de tramitar un tècnic és la següent:

- Comunicació Nota/Encàrrec i pressupost de serveis professionals: implica la relació contractual entre promotor i tècnic

- Document assumeix: implica la comunicació a l’Ajuntament del tècnic encarregat de dirigir l’obra

- Designació de coordinador de seguretat: implica la comunicació a l’Ajuntament del coordinador de seguretat de l’obra

- Llibre d’ordres: és el mitjà de comunicació entre promotor i tècnics

- Llibre d’incidències: és el mitjà de comunicació entre contractista, coordinador de seguretat, tècnics i Inspecció de Treball

- Certificat final d’obra i annexos corresponents: implica certificar que l’obra ha finalitzat i és l’inici de la responsabilitat civil decennal

- Certificat final de coordinador de seguretat: implica certificar la finalització dels treballs de coordinació de seguretat de l’obra

- Renúncia: finalització de la relació contractual entre promotor i tècnics abans de finalitzar l’obra

- A més, cada intervenció professional té els seus documents associats amb les seves implicacions.

Aleshores, davant la implicació que suposa la documentació tècnica argumentada i l’específica per cada actuació professional, s’ha de tenir molt en compte com es tramita, ja que pot comportar unes conseqüències importants que, no solament implicaran en temes professionals, sinó que poden arribar a perjudicar en la vida personal.

A títol d’exemple d’aquesta importància, hi ha el cas d’un arquitecte tècnic que per acreditar el visat d’un certificat final d’obra va fer ús de dos segells del seu Col·legi que corresponien a uns altres documents, comportant aquesta actuació que el condemnessin com autor responsable d’un delicte de falsedat documental, amb la corresponent pena: 12 mesos de presó, mateix temps d’inhabilitació professional i multa més costes.

Més informació de la documentació tècnica a la web col·legial a impresos de visats i a secretaria@apatgn.org