Actualitat

Vés enrere

Pèrits Judicials 2019

Imatge decorativa

El passat 30 de novembre de 2018 es va tancar la inscripció a les llistes de Pèrits Judicials COAATT 2019.

Recordeu que qualsevol modificació de les dades d’inscripció s'ha de comunicar al Col·legi per tal de poder corregir-les, ja que les dades dels pèrits han d’estar permanentment actualitzades. Qualsevol canvi en les dades de contacte del pèrit o la baixa a la llista (no es poden donar d’alta nous pèrits) ha de ser comunicada de forma immediata al Col·legi, que ho comunicarà urgentment a la Sub-direcció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica.

La inclusió en les llistes de pèrits és totalment voluntària i, per tant, una vegada sigui cridat per un òrgan judicial, el pèrit només pot excusar el nomenament per les causes establertes a la LEC. En cas que el pèrit no accepti el nomenament sense causa justificada, perd el torn de la llista (passa a la cua) i, en el cas de reiteració, serà exclòs.

Els col·legiats/des inscrits i la informació indicada és la següents:

 

  Col·legi de Notaris Departament de Justicia    
NIF Col·legi de Notaris Especialitat Pèrit judicial als partits judicials Pèrit judicial en justícia gratuïta Registre Mercantil de Tarragona Delegació Especial de l'AEAT a Catalunya
XXXX0224X Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Falset Si Si Si
XXXX7802E Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus No Si Si
XXXX2992N Art. 68 i Art. 74    Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX1743L Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX8741J     Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si No Si
XXXX7435C Art. 68 Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset No Si Si
XXXX9025Y Art. 68 i Art. 74    Tarragona, Reus, Valls Si Si Si
XXXX6594M Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus No Si Si
XXXX7861L Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX6324M Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys El Vendrell No Si Si
XXXX2340Q Art. 68 Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, El Vendrell Si No Si
XXXX6272F Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, El Vendrell No Si Si
XXXX6066W Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Valls, El Vendrell Si Si Si
XXXX8526W Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX4486F Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell No Si Si
XXXX6241Z Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Valls No Si Si
XXXX3668C Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX4275H Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, El Vendrell Si Si Si
XXXX4851X Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX7456A Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Valls, El Vendrell Si No Si
XXXX4851X Art. 68 i Art. 74  Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX1280G Art. 68 i Art. 74 Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell No Si Si
XXXX2973F     Tarragona, Reus, Valls, El Vendrell Si No No
XXXX0794F Art. 68 i Art. 74 Taxació d'immobles Tarragona, Reus, Valls, Falset, El Vendrell Si Si Si
XXXX4349D Art. 68 i Art. 74   Tarragona No No No
XXXX5168F Art. 68 i Art. 74 Taxació d'immobles, Taxació de terrenys Tarragona, Reus, Valls No Si Si