Actualitat

Vés enrere

3 de cada 5 col·legiats tenen baixa la cobertura de la RC professional

Imatge decorativa

El passat 25 d’octubre de 2019 es va publicar l’article, Responsabilitat Civil 2020, en el qual s’alertava que la cobertura actual dels col·legiats és baixa respecte l’augment en indemnitzacions tant per danys materials com personals, i sobretot en les sentències sobre accidents laborals que les indemnitzacions han arribat a ser d' 1.000.000 €.

 

Havent fet un estudi, actualment els col·legiats que tenen pòlissa amb MUSAAT al COAATT ens trobem que:

 

Cobertura / sinistre

Núm. col·legiats

que tenen subscrita RCP

amb MUSAAT

150.000€ 97
187.500€ 18
250.000€ 19
312.500€ 10
375.000€ 26
562.500€ 3
750.000€ 2

 

Davant aquesta situació:
 
- Es recomana revisar la cobertura de la pòlissa RC professional.
 
- Tenir en compte, que no hi ha treball “petit” ni “gran”. Tots els treballs tenen la seva responsabilitat i, a vegades, per senzill que pugui ser un treball pot donar molts mals de caps.
 
- Mantenir una cobertura adequada tant durant l’execució de l’obra com la decennal, ja que quan es tramiti un parte de comunicació de danys es tindrà la cobertura del moment de la tramitació, independent de la cobertura subscrita en el moment del visat/registre.
 
- No jubilar-se ni deixar d’exercir la professió sense tenir coberta la decennal.