Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL PRIMER SEMESTRE DE 2013

 

Al primer semestre de 2013 les intervencions professional pugen gairebé un 23 % respecte del 2012.

L’increment però, és degut en gran part a l’important creixement de tres activitats: el certificats d’habitabilitat, la inspecció tècnica d’edificis i els certificats d’eficiència energètica.

Entre juny i juliol s’han visat 370 certificats d’eficiència energètica. Els certificat d’habitabilitat passen de 1.450 a 2.100, el que representa un 43 % més. I finalment la inspecció tècnica d’edificis, que passa de 12 a 80 intervencions als primers sis mesos de 2013.

Pel que fa a la rehabilitació hi ha un lleuger increment de les obres. Entre gener i febre s’han iniciat 296 obres, gairebé un 7 % més que al mateix període de 2012. Les intervencions professionals relacionades amb la rehabilitació.

En relació a l’ús de l’edifici, 263 es realitzen en edificis d’ús residencial i 33 en altres usos. Dins el context residencial, 114 obres corresponent a habitatges unifamiliars i la resta, 122, en edificis.

En conjunt, el nombre d’intervencions professionals relacionades amb la rehabilitació és de 556, un 4 % menys respecte del mateix període de 2012.

En valors absoluts, la rehabilitació en aquest primer semestre de 2013 creix un 2 % dins el conjunt de les intervencions professionals i queda gairebé a 10 punts de les intervencions relacionades amb la obra nova. La rehabilitació es consolida tot i això com el subsertor amb més importància.

Al juliol els resultats son especialment bons amb un increment de gairebé el 82 % de l’activitat. En aquest cas és molt més significativa la pujada de la rehabilitació. Les direccions d’obra passen d’11 a 28, un increment similar al de la documentació tècnica o les memòries valorades.

Al juliol el nombre de certificats d’habitabilitat visats és de 476 i 199 certificats d’eficiència energètica.