Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017

 

Entre gener i març de 2017, el nombre d’obres de nova planta residencial puja gairebé un 24 % respecte del mateix període de 2016, i el nombre d’habitatges nous per contra baixa fins al 64 % respecte l’any passat.

 

1r trimestre 2016

1r trimestre 2017

%

Núm. Obres de nova planta

34

42

23,53%

Núm. Obres de rehabilitacio

167

233

39,52%

Núm. Habitatges nous

140

50

-64,29%

 

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), obre 2017 amb un increment de més del 23 % respecte el mateix període del 2016. Tanmateix i fruit de la tipologia, que al 2017 gairebé exclusivament es tracta d’habitatge unifamiliar, el nombre d’habitatges iniciats baixa de 140 a 50. Entre gener i març s’han visat 50 nous habitatges d’ús residencial.

En quant a la tipologia, el bloc d’edificis suma tan sols un 10 % del total dels nous habitatges. Aquest fet, tot i que el nombre d’obres puja més d’un 23 %, fa que el nombre d’habitatges baixi d’una manera significativa.

Respecte de l’habitatge unifamiliar, la configuració més representativa és l’aïllat, amb 25 nous habitatges, i arriba al 50%  del total.

Respecte del nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb un total de 85, 75 habitatges més que els 10 del mateix trimestre de 2016.

L’obra nova no residencial creix també al voltant d’un 80% respecte dels valors de 2016. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

Ús

1r trimestre 2016

1r trimestre 2017

%

Agropecuari

3

2

-33,33%

Industrial

1

6

500,00%

Comercials

0

0

 

Culturals

0

2

 

Magatzems

4

7

75,00%

D'esbarjo

1

0

-100,00%

Aparcament

0

1

 

Piscines

17

29

70,59%

Funerari

0

0

 

Total

26

47

80,77%

 

El sector de la rehabilitació de forma general puja al voltant d’un 39 % a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que a Tarragona es manté el nombre d’obres però puja a Reus, Cambrils o Salou, o Vila-seca.

 

POBLACIÓ

1r trimestre 2017

1r trimestre 2016

 TARRAGONA

46

45

 REUS

19

11

 SALOU

18

7

 CAMBRILS

15

12

 VILA-SECA

19

7

 CALAFELL

6

4

 SEGUR DE CALAFELL

6

2

 VALLS

4

2

 ESPLUGA DE FRANCOLI, L´

3

0

 MONTBLANC

3

1

 MONT-ROIG DEL CAMP

3

4

 VENDRELL, EL

3

5

ALTRES POBLACIONS

88

67

 

 

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

L’activitat entre el gener i març de 2017, puja al voltant d’un 15 % respecte als del mateix període de 2016.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, conserven el valors. Les direccions compartides amb arquitecte pugen un 21 % i arriben a les 75 al primer trimestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats molt bons i pugen entre el 55 %  i el 60 %.

Globalment, l’activitat creix gairebé a tots els sectors. Les més destacades, els certificats, una pujada derivada de la nova tramitació de les llicències d’activitat, i els certificats d’habitabilitat que arriben als 1.060 al primer trimestre de l’any.

 

Tipus d'intervenció

1r trimestre 2016

1r trimestre 2017

%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

2

4

100,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

61

98

60,66%

Coordinador durant l'execució de l'obra (Inclou l'aprovació dels plans)

81

126

55,56%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seg. I salut i coordinació a execució (inclou aprov.)

5

4

-20,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic i coordinador execució (inclou aprov.)

47

66

40,43%

Projecte i Direcció

120

165

37,50%

Projecte

7

6

-14,29%

Direcció d'Obra (Aparellador Exclusivament)

51

75

47,06%

Direcció de l'execució material.(Aparellador i Arquitecte)

69

84

21,74%

Projecte de legalització d'obra.

1

0

-100,00%

Legalització de direcció d'obra.

0

2

 

Legalització de l'execució material

1

2

100,00%

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

62

90

45,16%

Estudi de programa de control de qualitat.

0

1

 

Direcció de control de qualitat.

6

5

-16,67%

Projecte d'activitats

47

47

0,00%

Plans d'emergencia

0

0

 

Programa i Seguiment

0

0

 

Programació

0

0

 

Seguiment de la programació

0

0

 

Racionalització,planificació i programació d'obres

0

0

 

Projecte i direcció de parcel·lació

1

0

-100,00%

Projecte de parcel·lació

4

1

-75,00%

Direcció de parcel·lació

0

0

 

Reparcel·lació

0

0

 

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

 

Relacions valorades

0

0

 

Memòries valorades

38

54

42,11%

Revisió de preus i ajust pressupost

0

0

 

Valoració d'inmobles (taxació)

18

6

-66,67%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

2

1

-50,00%

Informes, dictàmens i reconneixements

78

76

-2,56%

Actuacions pericials / arbitratges

3

5

66,67%

Certificats

40

67

67,50%

Certificats per a espectacles.

0

0

 

Certificats per a bastides

1

0

-100,00%

Certificats d'habitabilitat

989

1060

7,18%

Inpecció tècnica edificis

18

36

100,00%

Certificat eficiència

175

148

-15,43%

Col·laboracions tècniques

4

1

-75,00%

Consultes tècniques/diligències

0

0

 

Assessorament i gestió económica

1

1

0,00%

Amidament edificació

1

4

300,00%

Amidament terrenys i solars

0

0

 

Delimitar i/o replanteig d'edificació

0

0

 

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

0

0

 

Amidament unitats d'obra (plànol/obra)

0

0

 

TOTAL

1933

2235

15,62%

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.