Actualitat

Vés enrere

Activitat professional · 4t Trimestre 2017

Activitat professional · 4t Trimestre 2017

 

El nombre d’habitatges nous es multiplica per dos al quart trimestre de l’any i arriba als 211 habitatges.

Al quart trimestre de 2017, el nombre d’obres de nova planta residencial baixa al voltant d’un 23 % respecte el mateix període de 2016, però el nombre d’habitatges gairebé es duplica respecte l’any passat degut a la construcció en bloc.

 

 

  4t Trimestre 2016 4t Trimestre 2017 %
Núm. Obres de nova planta 137 211 54,01
Núm. Obres de rehabilitació 235 231 -1,70
Núm. Habitatges nous 73 55 -24,66

 

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), puja respecte del mateix període de 2016 al voltant del 54 %. El nombre d’habitatges iniciats passa de 137 a 211, i les obres de 73 a 55.

En quant a la tipologia, gairebé el 75 % del habitatges nous són en bloc, un 40 % bloc aïllat i un 35 % entre mitgeres. Pel que fa a les obres, l’habitatge unifamiliar representa més de la meitat de les obres visades, 28 en el quart trimestre de l’any.

Respecte el nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb 95, molt per sota dels  330 finalitzats al mateix període de 2016.

L’obra nova no residencial puja gairebé un 50% respecte els valors de 2016. I inclou edificacions destinades a usos comercials, d’esports i hotelers, però especialment creix el nombre de piscines d’ús privat que passa de 16 a 24.

 

Obra nova residencial
Ús 4t Trimestre 2016 4t Trimestre 2017 %
Agropecuari 3 2 -33,33
Industrial 4 4 0,00
Comercials 0 1  
Culturals 0 0  
Magatzems 2 2 0,00
Burocràtics / oficines 0 0  
Hotelers 0 1  
Benzineres (estacions de servei) 0 0  
Esbarjo 0 0  
Aparcament 0 2  
Piscines 16 24 50,00
Funerari 0 0  
Sanitaris 0 0  
Docents 0 0  
Camps d'esports 0 1  
Vestuaris i annexes 0 0  
TOTAL 25 37 48,00

 

El sector de la rehabilitació de forma general conserva valors a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que a Tarragona, Reus, Salou, Vila-seca o Calafell pugen, i baixa a Salou.

 

Obres de rehabilitació per municipis
POBLACIÓ 4t Trimestre 2016 4t Trimestre 2017 %
TARRAGONA 41 48 17,07
REUS 21 24 14,29
SALOU 29 12 -58,62
CAMBRILS 9 21 133,33
VILA-SECA 9 13 44,44
CALAFELL 4 6 50,00
SEGUR DE CALAFELL 0 2  
VALLS 3 2 -33,33
ESPLUGA DE FRANCOLÍ, L' 3 1 -66,67
MONTBLANC 1 1 0,00
MONT-ROIG DEL CAMP 3 4 33,33
VENDRELL, EL 1 7 600,00
ALTRES POBLACIONS 111 90 -18,92

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

L’activitat, entre octubre i desembre de 2017, baixa al voltant d’un 4 % respecte al mateix període de 2016.

La redacció de projectes i la direcció d’obres puja significativament, juntament amb les coordinacions de seguretat. La resta, direccions d’obra d’un sol tècnic o compartides, o les memòries valorades conserven valors respecte 2016.

Baixen els certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència entre un 10 i un 20 %. La inspecció tècnica d’edificis a l’últim trimestre de l’any gairebé duplica l’activitat.

 

Tipus d'intervenció 4t Trim. 2016 4t Trim. 2017 %
Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut 1 3 200,00
Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut 86 100 16,28
Coordinador durant l'execució de l'obra 132 146 10,61
Coordinador en projecte i/o redacció estudi de seguretat i salut i coordinador en execució 9 7 -22,22
Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic de seguretat i salut i coordinador en execució 54 51 -5,56
Projecte i direcció 135 158 17,04
Projecte 13 10 -23,08
Direcció d'obra (aparellador exclusivament) 73 69 -5,48
Direcció d'execució material (aparellador i arquitecte) 100 96 -4,00
Projecte de legalització d'obra 3 2 -33,33
Legalització de direcció d'obra   2  
Legalització de direcció d'execució 2 0 -100,00
Estudi de programa i direcció de control de qualitat 98 80 -18,37
Estudi de programa de control de qualitat 1 6 500,00
Direcció de control de qualitat 5 11 120,00
Projecte d'activitat 45 40 -11,11
Pla d'emergència 0 0  
Programa i seguiment 0 0  
Programació 0 0  
Seguiment de la programació 0 0  
Racionalització, planificació i programació d'obres 0 0  
Projecte i direcció de parcel·lació 0 0  
Projecte de parcel·lació 5 1 -80,00
Direcció de parcel·lació 0    
Reparcel·lació 0 1  
Estudi i comprovació d'ofertes 0 0  
Relacions valorades 0 0  
Memòries valorades 51 37 -27,45
Revisió de preus i ajust de pressupost 0 0  
Valoració d'immobles 3 6 100,00
Valoració de terrenys i solars 1 3 200,00
Informes, dictàmens i reconeixements 86 81 -5,81
Actuacions pericials / arbitratges 2 3 50,00
Certificats 50 53 6,00
Certificats per a espectacles 0 0  
Certificats per a bastides 0 0  
Certificats d'habitabilitat 917 836 -8,83
ITE 62 82 32,26
Certificat d'eficiència energètica 156 127 -18,59
Col·laboracions tècniques 2 1 -50,00
Consultes tècniques i diligències 0 0  
Assessoria i gestió econòmica 0 0  
Amidaments d'edificació 3 3 0,00
Amidaments de terrenys i solars 0 1  
Delimitar i/o replantejar edificacions 0 1  
Delimitar i/o replantejar terrenys i/o solars 0 1  
Amidaments d'unitats d'obra (plànol d'obra) 1 0 -100,00
TOTAL 2.096 2.018 -3,72

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.