Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL SEGON TRIMESTRE DEL 2017

ACTIVITAT PROFESSIONAL AL SEGON TRIMESTRE DEL 2017

 

La rehabilitació s’incrementa en un 10% i arriba a les 228 obres iniciades entre l’abril i el juny

Entre abril i juny de 2017, el nombre d’obres de nova planta residencial baixa al voltant d’un 35% respecte del mateix període de 2016, i el nombre d’habitatges nous baixa fins al 51% respecte l’any passat.

 

2n Trimestre 2016

2n Ttrimestre 2017

%

Núm. Obres de nova planta

54

35

-35,19%

Núm. Obres de rehabilitació

206

228

10,68%

Núm. Habitatges nous

154

75

-51,30%

 

L’habitatge residencial nou, segons els registres d’obres visades al Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), baixa respecte del 2016 al voltant del 50%. Una baixada fruit especialment de la tipologia, donat que al 2017 exclusivament es tracta d’habitatge unifamiliar. El nombre d’habitatges iniciats baixa de 154 a 75. Entre abril i juny s’han visat 75 nous habitatges d’ús residencial.

En quant a la tipologia, es tracta exclusivament d’habitatge unifamiliar. Aquest fet, fa que tant el nombre d’obres com el d’habitatges baixi d’una manera significativa.

Respecte del nombre d’habitatges acabats, el trimestre es tanca amb un total de 32, un 63% menys que al mateix període de 2016.

L’obra nova no residencial creix al voltant d’un 50% respecte dels valors de 2016. Es tracta principalment d’edificacions d’ús agrícola, magatzems i piscines.

Obra nova no residencial

Ús

2n trimestre 2016

2n trimestre 2017

%

Agropecuari

4

8

100,00%

Industrial

2

6

200,00%

Comercials

1

1

0,00%

Culturals

0

0

 

Magatzems

8

9

12,50%

D'esbarjo

0

1

 

Aparcament

0

0

 

Piscines

20

32

60,00%

Funerari

0

0

 

Sanitaris

1

0

-100,00%

Docents

3

2

-33,33%

Total

39

59

51,28%

 

El sector de la rehabilitació de forma general puja al voltant d’un 10% a les comarques de Tarragona. De forma més concreta es pot veure que a Tarragona, Reus, Cambrils o Salou, puja, i a Vila-seca baixa al voltant d’un 37%.

 

Obres de rehabilitació per municipis

POBLACIÓ

2n trimestre 2016

2n trimestre 2017

%

 TARRAGONA

39

53

35,90%

 REUS

19

20

5,26%

 SALOU

6

6

0,00%

 CAMBRILS

11

12

9,09%

 VILA-SECA

16

10

-37,50%

 CALAFELL

5

4

-20,00%

 SEGUR DE CALAFELL

2

1

-50,00%

 VALLS

0

5

 

 ESPLUGA DE FRANCOLI, L´

3

3

0,00%

 MONTBLANC

1

2

100,00%

 MONT-ROIG DEL CAMP

8

2

-75,00%

 VENDRELL, EL

1

5

400,00%

ALTRES POBLACIONS

95

104

9,47%

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL

 

L’activitat, entre l’abril i el juny de 2017, baixa al voltant d’un 12% respecte al mateix període de 2016.

Les intervencions relacionades amb la rehabilitació, la redacció de projectes i direccions d’obra, juntament amb les memòries valorades, conserven el valors. Les direccions compartides o no, baixen en canvi al segon trimestre.

Pel que fa a la seguretat, les coordinacions de seguretat i la redacció d’estudis, també ofereixen uns resultats molt bons.

Globalment, l’activitat conserva valors excepte en el cas dels certificats d’eficiència que baixen uns 300.

 

Tipus d'intervenció

2n trimestre 2016

2n trimestre 2017

%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

1

4

300,00%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

91

100

9,89%

Coordinador durant l'execució de l'obra (Inclou l'aprovació dels plans)

136

117

-13,97%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seg. i salut i coordinació a execució (inclou aprov.)

7

8

14,29%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic i coordinador execució (inclou aprov.)

37

62

67,57%

Projecte i Direcció

133

172

29,32%

Projecte

13

6

-53,85%

Direcció d'Obra (Aparellador Exclusivament)

85

65

-23,53%

Direcció de l'execució material (Aparellador i Arquitecte)

95

80

-15,79%

Projecte de legalització d'obra

4

6

50,00%

Legalització de direcció d'obra

1

1

0,00%

Legalització de l'execució material

1

4

300,00%

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

94

77

-18,09%

Estudi de programa de control de qualitat

0

3

 

Direcció de control de qualitat

6

5

-16,67%

Projecte d'activitats

57

63

10,53%

Plans d'emergencia

1

1

0,00%

Programa i Seguiment

0

0

 

Programació

0

0

 

Seguiment de la programació

0

0

 

Racionalització,planificació i programació d'obres

0

0

 

Projecte i direcció de parcel·lació

0

0

 

Projecte de parcel·lació

4

2

-50,00%

Direcció de parcel·lació

0

0

 

Reparcel·lació

2

0

-100,00%

Estudi i comprovació d'ofertes

0

0

 

Relacions valorades

0

0

 

Memòries valorades

64

54

-15,63%

Revisió de preus i ajust pressupost

0

0

 

Valoració d'inmobles (taxació)

13

23

76,92%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

1

1

0,00%

Informes, dictàmens i reconneixements

89

86

-3,37%

Actuacions pericials / arbitratges

4

4

0,00%

Certificats

64

77

20,31%

Certificats per a espectacles

0

0

 

Certificats per a bastides

0

0

 

Certificats d'habitabilitat

1.425

1.123

-21,19%

Inpecció tècnica edificis

22

33

50,00%

Certificat eficiència

202

147

-27,23%

Col·laboracions tècniques

3

1

-66,67%

Consultes tècniques/diligències

0

1

 

Assessorament i gestió económica

0

2

 

Amidament edificació

1

1

0,00%

Amidament terrenys i solars

0

1

 

Delimitar i/o replanteig d'edificació

0

0

 

Delimitar i/o replanteig terrenys/solars

0

0

 

Amidament unitats d'obra (plànol/obra)

0

0

 

TOTAL

2.656

2.330

-12,27%

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.