Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL. PRIMER TRIMESTRE DE 2015

ACTIVITAT PROFESSIONAL. PRIMER TRIMESTRE DE 2015

 

L’activitat professional al primer trimestre de 2015 puja al voltant del 85 % en el cas de l'obra nova i sobre un 14 % en el cas de la rehabilitació. Unes dades que no fan si no que ratificar les dades que al 2014 començaven a dibuixar-se.

Tot i la reduïda activitat del sector, podem veure com per exemple el projecte i direcció d’obres puja per sobre del 20 % respecte de 2014, i les coordinacions i direccions d’obres per sobre del 45 %.

El nombre d’obres iniciades puja, tant pel que fa a la rehabilitació com a l’obra nova. 

Obres iniciades

 

2014

2015

%

Obra nova

16

30

87,50%

Rehabilitació

174

199

14,37%

 

Fora del treball a l’obra els resultats baixen. El certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència energètica baixen. Entre un 12 % els primers i un 52 % el certificats d’eficiència energètica. Són els responsables dels descens en el conjunt de l’activitat, al voltant del 10 %.

La redacció d’informes creix més d’un 56 %. La redacció de projectes d’activitat conserva valors, i les memòries valorades, baixen al voltant d’un 12 %.

Globalment els resultats són realment molt positius i semblen consolidar un canvi en la tendència que s’apunta des de 2014.

 

Tipus actuació

1r trim. 2014

1r trim. 2015

%

Estudi de seguretat

2

3

50,00%

Estudi bàsic

69

92

33,33%

Coordinació

73

106

45,21%

Coordinació + Estudi

2

2

0,00%

Coordinació + Estudi Bàsic

40

44

10,00%

Projecte i direcció

116

141

21,55%

Projecte

12

3

-75,00%

Direcció obra

65

67

3,08%

Direcció compartida

48

69

43,75%

Legalització de projecte

7

8

14,29%

Legalització de direcció

1

1

0,00%

Legalització projecte i direcció

1

 

-100,00%

Control de qualitat

47

76

61,70%

Projecte de control de qualitat

5

0

-100,00%

Direcció de control de qualitat

2

 

-100,00%

Projecte d'activitat

54

55

1,85%

Parcel·lació

3

4

33,33%

Reparcel·lació

4

4

0,00%

Memòria valorada

53

47

-11,32%

Taxació d'immobles

7

9

28,57%

Taxació terreny

0

2

 

Informe

51

80

56,86%

Actuació pericial

4

2

-50,00%

Certificats

17

23

35,29%

Certificat d'habitabilitat

1.073

944

-12,02%

ITE

28

11

-60,71%

Certificat eficiència

442

211

-52,26%

Col·laboració tècnica

2

2

0,00%

Amidament edificació

3

1

-66,67%

Replanteig terreny

1

1

0,00%

TOTAL

2.232

2.008

-10,04%