Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL. QUART TRIMESTRE DE 2015

 

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL. QUART TRIMESTRE DE 2015

 

Al quart trimestre de 2015, l’activitat continua la tendència positiva de recuperació i puja al voltant del 6 % en el cas de l'obra nova i sobre un 36 % en el cas de la rehabilitació.

La intervenció conjunta de projecte i direcció d’obres puja al voltant del 17% respecte de 2014. Les direccions d’obres un 15 % i les direccions compartides amb arquitecte un 23 %. Les coordinacions de seguretat continuen també a l’alça i pugen més d’un 11 %. Una altra altivitat molt relacionada amb la rehabilitació, les memòries tècniques, pugen al voltant d’un 30 %.

El nombre d’habitatges nous també creix al voltant del 120 %. Més del 75 % dels habitatges, 107, son en bloc, i la resta unifamiliars.

 

2014

2015

%

Obres de rehabilitació.

4ar Trimestre

175

238

36,00%

Obra nova.

4ar Trimestre

34

36

5,88%

Nº habitatges nous

 

 

 

1er Trimestre

48

61

27,08%

2on Trimestre

43

111

158,14%

3er Trimestre

66

87

31,82%

4ar Trimestre

63

139

120,63%

Total

220

398

80,91%

 

En tot l’any l’obra nova suma pujades consecutives i es tanca amb un 80 % més que al 2014. Tot i ser unes dades força positives i que fan consolidar la tendència que s’observa des d’abril de 2014, encara ens troben en valors molt i molt per sota dels que es podrien considerar normals, al voltant dels 11.000 habitatges nous.

Fora del treball a l’obra els resultats també son prou optimistes. El certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència baixen al voltant d’un 7 % respecte 2014. Globalment l’activitat creix un 4 %

La redacció d’informes creix més d’un 10%. La redacció de projectes d’activitat al voltant d’un 4 %.

Globalment els resultats són realment molt positius i semblen consolidar un canvi en la tendència que s’apunta des de 2014.

INTERVENCIÓ PROFESSIONAL

Treballs 4 tri. 2014

Treballs 4 tri. 2015

% 15-14

2015%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seguretat i salut

4

3

-25,00%

0,14%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic seguretat i salut

82

95

15,85%

4,32%

Coordinador durant l'execució de l'obra (Inclou l'aprovació dels plans)

97

108

11,34%

4,91%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi seg. I salut i coordinació a execució (inclou aprov.)

4

6

50,00%

0,27%

Coordinador en projecte i/o redacció estudi bàsic i coordinador execució (inclou aprov.)

45

59

31,11%

2,68%

Projecte i Direcció

132

155

17,42%

7,05%

Projecte

7

9

28,57%

0,41%

Direcció d'Obra (Aparellador Exclusivament)

74

85

14,86%

3,86%

Direcció de l'execució material.(Aparellador i Arquitecte)

68

84

23,53%

3,82%

Projecte de legalització d'obra.

3

1

-66,67%

0,05%

Legalització de direcció d'obra.

2

1

-50,00%

0,05%

Legalització de l'execució material

0

0

 

0,00%

Estudi de programa i direcció de control de qualitat

73

93

27,40%

4,23%

Estudi de programa de control de qualitat.

0

1

 

0,05%

Direcció de control de qualitat.

2

3

50,00%

0,14%

Projecte d'activitats

47

49

4,26%

2,23%

Projecte de parcel·lació

3

7

133,33%

0,32%

Direcció de parcel·lació

1

0

-100,00%

0,00%

Reparcel·lació

1

1

0,00%

0,05%

Memòries valorades

47

61

29,79%

2,77%

Valoració d'inmobles (taxació)

12

19

58,33%

0,86%

Valoració de terrenys i solars (taxació)

1

1

0,00%

0,05%

Informes, dictàmens i reconneixements

80

90

12,50%

4,09%

Actuacions pericials / arbitratges

3

9

200,00%

0,41%

Certificats

29

49

68,97%

2,23%

Certificats per a espectacles.

1

0

-100,00%

0,00%

Certificats d'habitabilitat

999

924

-7,51%

42,00%

Inspecció tècnica d'edificis

45

52

15,56%

2,36%

Certificació energètica d'edificis

250

229

-8,40%

10,41%

Col·laboracions tècniques

1

1

0,00%

0,05%

Amidament edificació

4

3

-25,00%

0,14%

Amidament terrenys i solars

0

1

 

0,05%

Amidament unitats d'obra (plànol/obra)

0

1

 

0,05%

TOTAL

2.117

2.200

3,92%

100,00%