Actualitat

Vés enrere

ACTIVITAT PROFESSIONAL. SEGON TRIMESTRE DE 2015

 

ACTIVITAT PROFESSIONAL. SEGON TRIMESTRE DE 2015

 

L’activitat professional al segon trimestre de 2015 puja al voltant del 47% en el cas de l'obra nova i sobre un 18% en el cas de la rehabilitació. Unes dades que no fan sinó que ratificar les dades del primer trimestre.

Tot i la reduïda activitat del sector, podem veure com per exemple els projecte i direcció d’obres pugen al voltant del 2% respecte de 2014, i les coordinacions i direccions d’obres sobre un 25%.

El nombre d’obres iniciades puja, tant pel que fa a la rehabilitació com a l’obra nova. 

Obres iniciades

 

2014

2015

%

Obra nova

32

47

46,88%

Rehabilitació

160

189

18,13%

 

Fora del treball a l’obra els resultats baixen. El certificats d’habitabilitat i els certificats d’eficiència energètica baixen. Entre un 14% els primers i un 40% el certificats d’eficiència energètica. Són els responsables dels descens en el conjunt de l’activitat, al voltant del 10%.

La redacció d’informes creix més d’un 56%. La redacció de projectes d’activitat conserva valors, i les memòries valorades, baixen al voltant d’un 12%.

Globalment els resultats són realment molt positius i semblen consolidar un canvi en la tendència que s’apunta des de 2014.

 

Tipus actuació

2n trim. 2014

2n trim. 2015

%

Estudi de seguretat

0

3

Estudi bàsic

77

79

2,60%

Coordinació

90

112

24,44%

Coordinació + Estudi

2

4

100,00%

Coordinació + Estudi Bàsic

43

35

-18,60%

Projecte i direcció

118

120

1,69%

Projecte

7

7

0,00%

Direcció obra

53

66

24,53%

Direcció compartida

67

81

20,90%

Legalització de projecte

9

7

-22,22%

Legalització de direcció

3

3

0,00%

Legalització projecte i direcció

1

0

Control de qualitat

80

81

1,25%

Direcció de control de qualitat

1

8

700,00%

Projecte d'activitat

52

48

-7,69%

Pla d'emergència

2

1

-50,00%

Parcel·lació

4

3

-25,00%

Reparcel·lació

3

0

-100,00%

Memòria valorada

46

50

8,70%

Taxació d'immobles

4

12

200,00%

Taxació terreny

1

1

0

Informe

62

60

-3,23%

Actuació pericial

3

7

133,33%

Certificats

23

28

21,74%

Certificat d'habitabilitat

1.286

1100

-14,46%

ITE

9

31

244,44%

Certificat eficiència

339

201

-40,71%

Col·laboració tècnica

0

2

Amidament edificació

2

4

100,00%

Amidament terreny

1

0

-100,00%

Replanteig d'edificació

0

1

TOTAL

2.388

2.155

-9,76%