Actualitat

Vés enrere

ACTUALITAZIÓ DEL COEFICIENT DE VARIACIÓ DE L’IPC 2011 I ACTUALITZACIONS POSTERIORS

 

 

ACTUALITAZIÓ DEL COEFICIENT DE VARIACIÓ DE L’IPC 2011 I ACTUALITZACIONS POSTERIORS

 

Ja es disponible el nou coeficient d’actualització Ca, de 2011, i els coeficients d’actualització del pressupost de referència entre els anys 2010 i 1982.

També es pot consultar el nou mòdul bàsic per al càlcul del pressupost de referència 2011 i el PEM límit per Estudis Bàsics de Seguretat i Salut 2011

 

Disponible a:

www.apatgn.org

Serveis al Col·legiat » Visats » Ca, Mb i Press. Referència

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Tel. 977 212 799 Ext. 3

C.e.: gabtec@apatgn.org