Actualitat

Vés enrere

Tècnic lliberal vs assalariat

Imatge decorativa

Darrerament hi ha consultes sobre com donar cobertura a la responsabilitat civil professional d’un arquitecte tècnic quan exerceix la professió com assalariat.

Vista la importància de tenir la responsabilitat civil professional ben assegurada i, encara que s’exerceixi la professió com a assalariat, davant qualsevol incertesa es recomana contractar pòlissa de RC professional individual. Donarà tranquil·litat davant qualsevol reclamació que es pugui rebre, tant durant l’execució com en la decennal, complint, sempre, amb els condicionants de la pòlissa. 

Per aquest motiu, en el document adjunt s’exposen una sèrie de situacions ens les quals actualment es pot trobar un arquitecte tècnic en el seu exercici com a assalariat. Més informació, AQUÍ