Actualitat

Vés enrere

Cal assegurar-nos? De què?

Imatge decorativa

Moltes vegades subscriure una pòlissa ja sigui de vida, decessos, accidents, multirisc, responsabilitat civil,..., depèn molt de l’edat i la professió. 

Per exemple, un quan és jove i sense compromisos familiars no pensa en subscriure una pòlissa de vida o d’accidents, però quan ja comença a tenir una edat o bé forma una família el criteri canvia ja que es vol protegir els seus.

També hi ha moments que la subscripció d’una assegurança és obligatòria, com el cas de l’exercici de la professió de l’arquitectura. És molt important tenir una bona assegurança que, en un moment determinat, sàpiga respondre a les nostres necessitats, ja que pot estar en joc tant la vida professional com pot repercutir en la vida personal.

Per aquest motiu, el Col·legi us pot ajudar a subscriure la pòlissa que necessiteu, la que millor es pot adaptar a les vostres necessitats, com pot ser una pòlissa de vida i/o accidents, multirisc de la llar, responsabilitat civil professional, salut, decessos,...

 

Més informació a: assegurcoaatt@apatgn.org