Actualitat

Vés enrere

Catàleg Actuacions Professionals Arquitectura Tècnica

imatge decorativa

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha elaborat el Catàleg d’ Actuacions Professionals de l’ Arquitectura Tècnica, amb les observacions aportades per part dels Col·legis professionals.

Es tracta d’un document pràctic de consulta que pretén oferir de manera clara i concisa una visió general de les diferents intervencions professionals que poden dur a terme els professionals de l’Arquitectura Tècnica, sense perjudici que per a determinades actuacions sigui precís analitzar les particularitats de cada cas concret.

Aquest document estarà subjecte a una actualització periòdica en funció de les aportacions que es rebin per part dels Col·legis i del propi CGATE.