Actualitat

Vés enrere

CERTIFICAT TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LES ACTIVITATS SOTSMESES A DECLARACIÓ RESPONSABLE

CERTIFICAT TÈCNIC JUSTIFICATIU DE LES ACTIVITATS SOTMESES A DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

Certificat tècnic per a la posada en funcionament o modificació substancial de les activitats sotmeses a Declaració responsable

 

Us comuniquem que la Generalitat, des del dia 15 de gener de 2015, ha posat a disposició dels tècnics el certificat tècnic justificatiu previst en l’art. 13 de  la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Trobareu aquí la informació corresponent i el model de certificat: