Actualitat

Vés enrere

Certificats tècnics per a la declaració d´ obra nova o divisions horitzontals

Imatge decorativa
L’arquitecte tècnic, en l’exercici de les seves competències professionals, realitza sovint certificats tècnics per a la inscripció al registre de la propietat d’un edifici o millores dels mateixos. Es tracta molt freqüentment de declaracions d’obra nova o divisions horitzontals de finques.
 
La informació que aquest certificats o informes ha de contenir es recull a l’article 45 de la Llei Hipotecària. A aquest efecte, ha de constar en els mateixos, almenys, el nombre de plantes, la superfície de parcel·la ocupada, el total dels metres quadrats edificats i, si en el projecte aprovat s'especifica, el nombre d'habitatges, apartaments, estudis , despatxos, oficines o qualsevol altre element que sigui susceptible d'aprofitament independent.
 
També l'any 2015, amb la modificació de la Llei Hipotecària mitjançant la Llei 13/2015, de 24 de juny de 2015, obliga a descriure les finques registrals en determinades operacions mitjançant una representació gràfica georeferenciada en format GML i la incorporació de les coordenades UTM de la finca.
 
La competència professional per a la redacció dels certificats o informes es regula a l’article 50 de la mateixa Llei Hipotecària. A tal efecte, es considerarà tècnic competent:
 
1. El que per si sol o en unió d'altres tècnics hagués signat el projecte per al qual es va concedir la llicència d'edificació.
 
2. El qui per si sol o en unió d'altres tingui encomanada la direcció de l'obra.
 
3. Qualsevol altre tècnic, que mitjançant certificació del seu col·legi professional respectiu, acrediti que té facultats suficients.
 
4. El tècnic municipal de l'Ajuntament competent que tingui encomanada aquesta funció.
 
 
Per tant, el tècnic competent per fer aquesta descripció de la finca pot ser el projectista o el DO o DEO de l’obra, o un altre tècnic que, sense haver intervingut en l’obra, acrediti mitjançant certificació del seu Col·legi, que té facultats suficients. Atès que és inqüestionable que els arquitectes tècnics són competents per realitzar aquest treball professional, els Col·legis hem de facilitar-los aquesta certificació que preveu l’art. 50.3 del RD 1093/1997.
 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.