Actualitat

Vés enrere

Cohabitatge: noves oportunitats a espais adormits pel temps

imatge del pati interior del futur edifici destinat a co-working

Reaprofitar els recursos patrimonials i dignificar certs elements arquitectònics retornant-los una utilitat, és un dels reptes del projecte La Fàbrica de la Transició que, a més, persegueix implantar a casa nostra un sistema i forma de viure que a altres països ja és habitual: el cohabitatge.

Es tracta de convertir l’ antiga fàbrica tèxtil i de paper de El Catllar, formada per tres edificis, en un indret de convivència de persones que es converteixen en sòcies d’una cooperativa pagant pel seu habitatge, tenint el seu dret d’ús per tota la vida aportant un capital social i sense ser-ne propietaris. A més del seu habitatge, els usuaris gaudeixen de zones comunes i molts altres serveis. La idea, que té el vist i plau de les diferents administracions i comença a tenir acceptació social a Catalunya, la van començar a impulsar els arquitectes Matthieu Lietaert i Saül Garreta, i s’hi han anat sumant altres persones.

Com a ideòlegs d’aquest projecte de El Catllar, defensen que té un benefici per a la societat i per al poble perquè el municipi recupera un espai històric en desús i es posa a l’abast de persones de diferents perfils un sistema d’habitatge ple d’avantatges i sense especulacions possibles. L’antiga fàbrica construïda l’any 1754, al costat d’un molí medieval, tornarà a tenir vida i ben productiva a mig termini.