Actualitat

Vés enrere

Com comunicar els treballs d´urbanització?

Imatge decorativa
El treballs d’urbanització són el conjunt de treballs destinats a la formació de carrers, camins, vies públiques o privades i, en general, totes les obres la finalitat de les quals sigui condicionar el sòl i proveir-lo de les instal·lacions i infraestructures necessàries per utilitzar-les; també s’hi consideren els elements d’ornaments, jardineria, etc.
 
Constitueixen, per tant, l'objecte d’aquest apartat els treballs d’obra nova, reforma o ampliació en urbanització dins la competència de l’aparellador o arquitecte tècnic.
 
1) Cal que el Tipus d’obra escollit sigui dels codis 71 al 76:
 
 
2) En el moment de fer la sol·licitud d’enviament caldrà seleccionar del llistat "Detall de l'obra", el cas que correspongui a l'obra que es vol visar/registrar. Recordeu que, els treballs d’urbanització tenen els següents descomptes aplicats als drets d’intervenció professional:
 
- Obra d'Urbanització: 50 %
- Moviment de terres: 90 %
- Paviments: 75 %
- Voreres: 75 %
- Xarxa de sanejament: 65 %
- Clavegueram: 75 %
- Abastament d'aigua: 90 %
 
 
3) Si s'han seguit els passos anteriors correctament, al final, sortirà la tarifa dels drets d’intervenció un cop aplicat el corresponent descompte.
 
Exemple:
 
A un Projecte i Direcció en el que s'ha escollit l'opció "Paviments" li correspondria un 75% de descompte, per tant els drets d'intervenció professional serien de: 121,07 €. Si no s'hagués seleccionat l'opció "Paviments", no s'aplicaria el descompte i, els drets d'intervenció professional serien de: 484,27 €.