Actualitat

Vés enrere

Com demanar una subvenció Next Generation

imatge decorativa

Fins a finals de 2023 i fruit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançats pels Fons Next Generation UE, hi ha ajudes a la millora de l'eficiència energètica de tots els tipus i per a tots els àmbits: per a edificis, per a pisos, per a habitatges unifamiliars, per als municipis de repte demogràfic, etc.

Les subvencions es gestionen des de cada comunitat autònoma i paral·lelament alguns ajuntaments han creat, en col·laboració amb la comunitat, les seves oficines de rehabilitació.

Hi ha subvencions a l'àmbit residencial, PIMES i indústria, establiments turístics, implantació d'energies renovables, etc., però qui pot demanar una subvenció d'eficiència energètica?.

El beneficiari de les subvencions serà qualsevol persona, física o jurídica, que vulgui fer o hagi realitzat, obres de millora de l'eficiència energètica i que entri dins dels criteris de cada subvenció.

El sol·licitant és en canvi, la majoria de vegades, un tècnic especialitzat en representació del promotor de les obres.

Si un immoble té diversos propietaris, qualsevol pot demanar la subvenció. La resta li haurà d'atorgar una autorització. Si la sol•licita un llogater també ha de tenir autorització del propietari.

 

És fàcil sol·licitar-les?

Hi ha molts tipus de subvencions, unes molt més fàcils de tramitar que d'altres. Normalment, la dificultat sol ser directament proporcional a la quantia. Per exemple, una subvenció a la millora energètica que aporten unes plaques fotovoltaiques o unes finestres noves, en un habitatge unifamiliar, és molt més fàcil de tramitar que una subvenció per rehabilitar un edifici.

Si el mateix beneficiari vol fer el tràmit de sol·licitud ha de tenir en compte que per a un particular que no estigui familiaritzat és complicat, i ha de tenir en compte que alguns punts, per exemple, la declaració responsable, només la pot tramitar un tècnic.

El que és recomanable, en qualsevol cas, és deixar-se ajudar per un professional especialitzat en la matèria, o un tècnic competent. Donat l'alt grau de conceptes tècnics que s'hi manegen, recomanem contractar els serveis d'un tècnic especialitzat que realitzi alhora el treball tècnic i el treball administratiu, per optimitzar al màxim tots els aspectes de la subvenció.

Les subvencions d'eficiència energètica es componen de dues parts: una part tècnica i una part administrativa. La part tècnica l'ha de fer un tècnic competent. Si es tracta d'obres d'edificació, l'haurà de fer un arquitecte tècnic o arquitecte.

La part administrativa la pot fer qualsevol, no està regulada. En el cas de comunitats de propietaris, les administracions de finques poden sol·licitar la subvenció, ajudades o no pel tècnic.

El nostre consell és que el propietari s'informi sobre la subvenció que vulgui sol•licitar. Sobretot, dels seus requisits i dels documents que ha d'aportar. Com més s'informi el propietari, més fàcil és optimitzar bé tots els recursos. Hem de tenir en compte, per exemple, que de vegades hi ha ajudes addicionals per vulnerabilitat econòmica o altres condicionants extra que ens poden donar una quantia superior. Es basen en dades personals de la propietat, i que si no es comuniquen correctament es poden perdre.


Aspectes que ens condicionaran

Les subvencions d'eficiència energètica tenen un termini limitat per sol·licitar-les, normalment uns quants mesos. A més, van per ordre de presentació. Com més aviat es presentin més possibilitats tindrem que ens la donin.

A més, cal tenir en compte que fer els projectes porta un temps. Sol·licitar pressupostos a empreses també pot alentir força el procés, sobretot en aquests temps. Per això, començar a pensar en la subvenció quan fa temps que s'ha obert el termini ja pot ser molt tard.

Depenent del tipus de subvenció, la manera d'afrontar-les és diferent. A les subvencions menys complicades, per exemple, substitució de finestres, que no requereixen projecte, podem esperar a contactar amb algú que les tramiti i alhora sol·licitar pressupostos a empreses. És un tràmit menys complex, per tant, en uns dies el podrem fer.

Les subvencions que requereixin projecte, especialment les d'edificis, és convenient preveure-les amb temps. El que és recomanable és fer un estudi energètic primer, fins i tot abans que surti la subvenció. Així es pot enfocar quines són les actuacions que hi poden entrar, en quins trams podem entrar, quants diners ens pot donar, de quin pressupost disposem, etc. Millor encara, per assegurar la subvenció, és realitzar el projecte abans que es publiqui la mateixa, per tenir cert marge de maniobra per modificar alguna cosa una vegada es publiquin les bases exactes.

En projectes de més importància, que no siguin exclusivament d'eficiència energètica, com ara rehabilitacions integrals, sens dubte és necessari tenir el projecte ja realitzat per poder sol•licitar pressupostos amb antelació. Hem de tenir en compte que la realització d'aquests projectes pot portar setmanes o mesos, i sol•licitar tres pressupostos en base a aquest projecte el mateix. Si esperem, podem perdre l'oportunitat de sol·licitar-la.

 

Inconvenients principals

• Les despeses que comporten, directament associades a la subvenció: els certificats energètics, les memòries justificatives, la tramitació, etc.

• Les despeses no associades directament a la subvenció, sinó a l'obra. Una obra sempre comporta una sèrie de tràmits o treballs que cal tenir en compte, demanem o no una subvenció. Per exemple, el projecte, l'adreça d'obra, la sol·licitud de llicència a l'ajuntament i el pagament de taxes.

• L'obra ha de ser realitzada amb molta pulcritud. I no ens referim només a l'execució en si de l'obra, sinó a la tramitació administrativa que ha de fer l'empresa constructora. Per exemple, l'empresa ha de fer un pressupost desglossat d'acord amb les partides del projecte, ha de fer factures de tot plegat, ha de fer un pla de gestió de residus, gestionar correctament tots els residus, lliurar fitxes i certificats de tots els materials i especialment dels d'aïllament, etc. És a dir, l'empresa que faci l'obra ha de ser molt seriosa i estar conscienciada amb la subvenció. Per descomptat, l'obra l'ha de fer una empresa constructora o diverses que ens puguin facturar, ja que cal justificar el pagament d'aquestes factures. No la pot fer el nostre cunyat els caps de setmana.

• L'obra cal fer-la en uns terminis determinats. La subvenció exigeix fer l'obra en uns terminis, encara que això no sol ser el principal problema. La qüestió és que el millor és esperar a realitzar l'obra a que ens atorguin la subvenció, per estar segurs que ens la donen i, si no, tenir marge per poder demanar-la una altra vegada. Per això, si tenim molta pressa a fer l'obra això ens pot endarrerir. D'altra banda, a les subvencions sol ser necessari indicar en l'anualitat o anualitats en què farem l'obra, i això no és tan fàcil perquè moltes vegades estem a mercè de l'empresa constructora en aquest aspecte. Aquesta dada es pot modificar sobre la marxa, però ens pot comportar algun problema.

• Totes les gestions administratives han de ser molt coherents per complir tots els requisits de la subvenció. Per exemple, si ens demanen que l'habitatge ha de ser un domicili habitual, no podem estar empadronats en un altre habitatge. Si per a l'ajuda addicional ens demanen que la unitat familiar tingui menys de X ingressos, tampoc podem estar empadronats amb una altra persona que guanyi més d'aquesta quantitat. Si demanarem una subvenció per canviar vuit finestres, no pot ser que a l'ajuntament hàgim declarat que en canviem només dues. És a dir, cal anar amb compte amb aquesta picaresca que de vegades apliquem instintivament i sense malícia, però que ens pot fer perdre la subvenció.

• La sol·licitud de la subvenció, encara que n'encarreguem la tramitació a un professional, comporta una dedicació de temps important, tant per al promotor, per a l'administració de finques com per a l'empresa constructora. Per exemple, el promotor ha de signar una gran quantitat de documents i declaracions responsables; en alguns casos ha de recopilar certificats d'empadronament i autoritzacions de tots els copropietaris. Si heu de justificar els vostres ingressos, per exemple, per sol•licitar un ajut addicional per vulnerabilitat econòmica, la documentació a presentar es duplica. Als edificis d'habitatges, cal recopilar les dades i la signatura de tots els veïns, amb tot el que això implica en una comunitat gran.
 
Font de l'article: Blog web “Obres Amb Garantia”
 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.