Actualitat

Vés enrere

Com han de ser els arxius adjunts que es presenten a la OVT?

Imatge decorativa
El COAATT exigeix sempre en els documents digitals amb un màxim de 30 MB per document.
 
Però cal tenir en compte que en funció dels ajuntaments o administracions públiques, l’exigència és molt superior, i demanen tamanys de documents molt inferiors a 30 MB.
 
Us adrecem les especificacions que Generalitat exigeix pel que fa a la documentació adjunta en els seus tràmits en línea:
 
Mida dels documents adjunts
 
El pes total del formulari amb els seus arxius adjunts ha de ser de 5 MB
 
Podeu reduir la mida d'un document mitjançant alguna de les següents solucions:
 
1) Si es tracta d'imatges, convertiu-les a format .JPG i amb una resolució de 150 ppp. Aquesta reducció s’ha de fer abans d’insertar al Word per generar el document en PDF.
 
2) Si es tracta de documents escanejats, feu l'escaneig en blanc i negre i no en color o escala de grisos, sempre i quan el document no superi el límit.
 
3) No imprimiu documents per escanejar-los posteriorment; és millor convertir-los directament a PDF des de Word, mitjançant l'opció "Imprimir". En el cas de la versió 2010 de Word, això també es pot fer mitjançant l'opció "Anomena i desa".
 
4) Un altre opció molt recomanable i que funciona moltes vegades, és obrir el document en format PDF i tornar a imprimir a PDF.
 
Escanejar documents PDF
 
En escanejar documents en format PDF és aconsellable que la qualitat d'impressió no sigui superior a 200 ppp. Si el fitxer igualment és superior, cal escannejar en blanc i negre, en lloc de fer-ho en escala de grisos o en color.
 
Recomanacions
 
La mida final d'un document PDF dependrà sempre de la qualitat amb la qual es realitzi la impressió i de si aquesta s'ha fet en color o blanc i negre. Per garantir que es generen documents PDF amb una mida continguda, es recomana:
 
No generar documents amb una resolució més gran de 200 DPI.
Generar els documents en blanc i negre.
Quan sigui necessari, reduir la resolució (DPI) fins a un màxim de 75 DPI, sempre que no es comprometi la comprensió del contingut quan s'imprimeixi.
 
 
Enllaç al Gencat: