Actualitat

Vés enrere

Competència professional de l´arquitectura tècnica

Imatge decorativa
Des de l’entrada en funcionament, el 13 d’agost de 2015, de la Llei de  simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs locals de Catalunya, ens trobem sovint una interpretació que incompleix el marc legal general de la LOE i CTE.
 
Es tracta de situacions objectives, definides expressament a la Llei d’Ordenació de l’Edificació, LOE, però que tot i així s’ometen. Casos concrets:
 
  • Obres amb projecte i direcció d’arquitecte, i en les que no intervé un arquitecte tècnic com a director d’execució d’obra.
 
Cal recordar l’article  13 de la LOE on s’especifica l’obligatorietat del nomenament d’un director de l’execució d’obra per totes les obres del grup a), i les del grup b) , en les quals el director d’obra sigui un arquitecte.
 
“...Quan les obres tinguin com a objecte la construcció d’edificis per als usos indicats en el grup a) de l’apartat 1 de l’article 2, la titulació acadèmica i professional habilitant és la d’arquitecte tècnic.
Així mateix, aquesta és la titulació habilitant per a les obres del grup b) que siguin dirigides per arquitectes...”
 
  • Obres sense coordinadors de seguretat, o sense competència professional.
 
Segons el Reial Decret 1627/1997 és obligatòria l’existència de coordinador de seguretat en totes les obres on intervingui mes d’una empresa.
 
La figura del coordinador és independent a si es tracta d’una obra que requereixi projecte d’edificació o no, o si es tracta d’una obra major o obra menor.
 
A la vegada, a les obres que es realitzin en edificis d’ús residencial, el tècnic competent per realitzar les funcions de coordinador de seguretat, serà un arquitecte o un arquitecte tècnic.
       
  • De forma habitual no es comproven els requisits necessaris per a l’exercici professional, en especial l’existència d’una assegurança de responsabilitat vigent, la col•legiació o si es dona algun tipus inhabilitació professional del tècnic
 
En relació al marc legal regulador, la Llei de col•legis professionals de la Generalitat de Catalunya  7/ 2006, indica en aquest sentit que:
 
Article 6. Requisits d’exercici
1. Poden exercir una activitat professional titulada les persones que compleixen els requisits següents:
a) Tenir el títol acadèmic i les condicions que determina l’article 5.
b) No estar en situació d’inhabilitació professional.
c) No estar subjectes a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició establertes per les lleis.
 
Complir, si escau, les normes de col•legiació corresponents.
 
Article 9. Assegurança
1. Els professionals titulats tenen el deure de cobrir mitjançant una assegurança els riscos de responsabilitat en què puguin incórrer a causa de l’exercici de llur professió.
 
Per a més informació, gabtec@apatgn.org 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.