Actualitat

Vés enrere

Competència torna a donar la raó als aparelladors

imatge decorativa

El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Còrdova (COAATCO) va formular una reclamació davant a la publicació, per part de l’ Agència Pública d’ Educació d’Andalusia, d’una licitació per a la remodelació de lavabos a diversos centres educatius de la província de Còrdova, en la que, segons el plec de condicions, únicament podrien participar arquitectes.

Concretament l’activitat professional licitada consistia en la redacció de projecte, direcció d’obra, execució i coordinació de seguretat i salut en relació a la realització a les esmentades reformes, per a la qual els Aparelladors i Arquitectes Tècnics estan plenament capacitats.

Els informes de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SCUM) i la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), emesos en relació a la reclamació interposada pel COAATCO, consideren que en la mesura en que les competències tècniques adquirides pels Aparelladors i Arquitectes Tècnics els capaciten per a la redacció i direcció de projectes d’obres de reforma de lavabos, aquests haurien de considerar-se competents per a tal objecte, i hauria d’haver quedat reflectida tal circumstància en les properes licitacions.

Per la seva part, l’ Agència Pública Andalusa d’ Educació, com a autoritat competent en la contractació de projectes per a obres en centres educatius, es va comprometre des d’un primer moment a tenir en compte les consideracions de l’informe de la SCUM en el sentit que puguin considerar-se tècnics competents per a dirigir i redactar projectes sobre reforma de lavabos a tots aquells professionals que acreditin la capacitat tècnica necessària per a realitzar dites funcions.