Actualitat

Vés enrere

Competències professionals dels aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació

 

La competència professional de l’aparellador, l'arquitecte tècnic i enginyers d'edificació, en l’àmbit dels treballs d’edificació és en ocasions font de controvèrsia.

En el cas dels treballs relacionats amb la seguretat i salut, la direcció d’obres o el control de qualitat en l’àmbit de l’edificació, la capacitat professional és gairebé exclusiva i derivada de la LOE, el CTE o el RD 1627/1997 i posteriors modificacions.

En canvi en el cas de la redacció de projectes d’obra nova o rehabilitació aquesta indefinició és especialment palesa.

La pròpia indefinició de la LOE, en altres aspectes molt concloent, afavoreix sovint les interpretacions en matèria de capacitat professional..

Per tal de recordar les especificacions que la LOE indica en aquest sentit, a continuació s’exposen els treballs d’edificació relacionats amb l’ús de l’edifici i el professional (arquitecte, enginyer o aparellador) que els pot realitzar.

 

TREBALLS D’EDIFICACIÓ

Obra Nova

L’aparellador podrà redactar projectes i realitzar direccions de forma individual, com director d’obra, d’aquelles obres que NO tinguin els USOS següents:

  • Grup A: administratiu, sanitari, religiós, residencial, docent i cultural.
  • Grup B: aeronàutic; agropecuari; de l’energia; de la hidràulica; miner; de telecomunicacions; de transport terrestre, marítim, fluvial i aeri; forestal; industrial; naval; d’enginyeria de sanejament i higiene, i accessori a obres d’enginyeria i la seva explotació.

 

En el cas d’obres del grup A, també si es tracta de legalitzacions, ÉS IMPRESCINDIBLE que un aparellador realitzi la direcció o la legalització, de l’execució de les obres i el control de qualitat.

Té competències per redactar els projectes amb usos inclosos en el grup C, que són edificacions amb un ús NO expressament inclòs en els grups A o B, com ara:

Comercial, de magatzem, de nau magatzem, de nau sense ús predeterminat, altres de terciaris (fires, congressos, etc.), d’hosteleria (bars, restaurants), d’aparcaments (soterrats i/o en alçada), esportiu i de lleure, funerari (cementiris, tanatoris) i altres edificis (porxos, trasters, sala de calderes, etc...).

Així mateix, els aparelladors poden projectar i també dirigir obres de nova construcció d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica, sense caràcter residencial ni públic i d’una sola planta, que no afectin la seguretat de les persones (aquestes obres queden fora de l’àmbit d’aplicació de la LOE i els arquitectes tècnics hi tenen competència sobre la base de la Llei 12/1986, d’atribucions.

 

Obra d’ampliació, de modificació, de reforma i/o de rehabilitació

Els aparelladors poden projectar i dirigir aquelles obres d’intervencions parcials en edificis construïts que no produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural, ni tinguin per objecte canviar els usos característics de l’edifici. Aquesta definició és del CTE i no afecta el repartiment de competències, d’acord amb la LOE.

Els projectes que NO estan regulats per la LOE i per als quals també l’aparellador té competències, d’acord amb la Llei d’atribucions, són els següents:

Urbanitzacions, jardineria, instal·lacions esportives (sense edifici), activitats recreatives i càmpings, sitges, dipòsits, bases, aparcament en superfície, pèrgoles, tendals, murs de contenció, talussos, tanques...

Pel que fa a la direcció d’execució d’obres (direcció compartida amb un altre tècnic), l’aparellador, pot realitzar la direcció de l’execució de qualsevol tipus d’obra independentment de l’ús de l’edifici (grups A, B o C).

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Telèfon:  977 21 27 99 - ext. 3

gabtec@apatgn.org

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.