Actualitat

Vés enrere

Concurs Fotogràfic COAATT

imatge decorativa

 

La Junta del COAATT, en data 2 d'octubre de 2023, ha proposat convocar un concurs fotogràfic per al curs 2024, que sigui organitzat per la Fundació COAATT, per al foment i difusió de la professió i l’edificació.

El concurs tindrà una periodicitat mensual amb inici al mes de gener de 2024, amb les temàtiques de processos o solucions constructives o edificis / construccions singulars.

 

 

1.- Participants

Hi podran participar totes les persones aficionades a la fotografia, siguin professionals de l'Arquitectura Tècnica o no.
Els participants poden enviar tantes fotografies com vulguin, amb un màxim de 3 fotografies per mes i participant, i han d’anar acompanyades d’un pseudònim i sempre han de ser pseudònims diferents.

 

2.- Temàtica

El tema de les fotografies podrà ser qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat pròpia de la construcció, l’arquitectura, edificis singulars, processos constructius,... o que donin una divulgació visual de les diferents activitats que realitzen els diferents actors vinculats a la construcció.

Les fotografies que no compleixin amb la temàtica del concurs, seran descartades directament.

El comitè organitzador del concurs té dret final d’acceptació de les fotografies presentades per decidir si aquestes s’adeqüen o no a la temàtica especifica esmentada.


3.- Característiques de les fotografies

- Les imatges han de ser necessàriament originals, propietat del participant i no han d’haver estat seleccionades ni premiades en qualsevol altre certamen o concurs.
- Podran ser en color o en blanc i negre.
- Les imatges que es presentin no poden haver estat sotmeses a cap tractament d’edició ni de programació basada en intel·ligència artificial.
- No s’estableix una mida mínima en les dimensions de les fotografies tot i que la resolució ha de ser de bona qualitat, apte per a poder-se posar a les xarxes socials i/o publicar als diferents mitjans i revistes del COAATT i Fundació COAATT.

 

4.- Forma de presentació

La presentació de les fotos i les dades dels participants es farà en format digital, mitjançant un correu electrònic a: concursfotografia@apatgn.org, indicant el pseudònim de l’autor, el títol de l’obra i, si es vol, descripció. El participant podrà incloure els noms dels seus perfils a les xarxes socials si vol que des del COAATT se l’etiqueti quan es publiquin les seves imatges.
Cada fotografia haurà d’estar denominada de la següent forma: any_mes_pseudònim_número.

 

5.- Data de presentació

El termini de presentació de les fotografies serà el dia 25 de cada mes. Les que es rebin amb dates posteriors, es tindran en compte pel proper mes. Al mes d’agost no es realitzarà concurs.

 

6.- Premis

S'estableixen els següents premis:

- Premi mensual, obra guanyadora: D’entre totes les fotografies presentades, la Junta o qui es designi escollirà la fotografia guanyadora. Totes les fotografies rebudes durant el mes seran publicades a la pàgina web col·legial, informant de la fotografia guanyadora del mes. La fotografia guanyadora rebrà un import de 70€ en forma de val regal d’entitat comercial o en forma de regal físic d’import igual o superior; i si està col·legiat se sumarà la bonificació d’un mes del COAATT.

- Premi anual: Les onze fotografies mensuals guanyadores seran exposades en la seu col·legial i els mitjans de comunicació al mes de gener de l’any següent (a determinar en el moment de l’exposició de les fotografies) per acabar escollint la foto de l’any entre el col·lectiu. La fotografia guanyadora tindrà un premi de 300€ en forma de val regal d’entitat comercial.

 

7.- Utilització de les imatges i drets d’autor i de terceres persones i protecció de dades

El COAATT farà difusió a les seves xarxes socials de les fotografies que es rebin. Els autors de les imatges que participen al concurs, cedeixen al COAATT els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les fotografies presentades, d’acord amb la Llei vigent de propietat intel·lectual, sense finalitats lucratives i fent constar l’autoria de les fotografies.

Totes les fotografies presentades podran ser utilitzades pel COAATT o la seva Fundació COAATT en les seves Comunicacions per a qualsevol mitjà electrònic o imprès, web, xarxes socials, fulletons, etc.. i quedaran en propietat del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona sense límit temporal i sense contraprestació econòmica alguna, podent-se utilitzar posteriorment amb fins culturals i artístics; atenint-se, en tot cas, al que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual.

Els participants autoritzen que les seves dades siguin recopilades i tractades pel COAATT amb la finalitat de gestionar el concurs de fotografia organitzat pel COAATT i la seva Fundació COAATT, els serveis i les feines administratives i fiscals/comptables que d’ella es derivin. Els participants garantitzen i responen de la veritat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal, podent exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, establerts en el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 de l’Unió Europea.

 

8.-Comitè Organitzador

Aquest Comitè valorarà que totes les fotografies presentades compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases i estarà format pel Patronat de la Fundació COAATT i el Consell de Redacció de la revista TAG del COAATT. L'organització es reserva el dret de deixar desert el concurs.

 

9.-Exposició

En tots els actes i xarxes socials que el COAATT estimi oportú, tant a nivell de publicacions internes o externes, o exposicions que es puguin disposar.

 

10.-Observacions

La participació en la mostra i el concurs implica l’acceptació per part dels participants de totes i cadascuna de les bases exposades, i que totes les imatges dipositades siguin incloses a l’arxiu d’imatges del COAATT i la seva Fundació, i utilitzades en qualsevol ús posterior.

La mateixa persona no podrà guanyar més de tres premis mensuals dintre d’un mateix any, per voler donar difusió i alternativa a totes les persones possibles.

No podran participar en el concurs els treballadors/es i membres de les entitats organitzadores, així com llurs familiars.

La responsabilitat legal de la fotografia i del seu contingut, així com les fiscals i/o exigències fiscals, administratives, etc. que poguessin derivar-se dels premis obtinguts, aniran sempre per compte del concursant.

El Col·legi i la Fundació COAATT és reserva el dret de prendre les decisions que consideri oportunes sobre qualsevol discrepància que sorgeixi en el desenvolupament de la mostra i el concurs.

El concurs s’iniciarà al gener del 2024 i podrà ser renovat per anualitats, publicant i fent difusió de les bases en el mitjans habituals de les entitats organitzadores.

 

- Gener 2024

- Febrer 2024

- Març 2024

- Abril 2024

- Maig 2024


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.