Actualitat

Vés enrere

CONSELLS PER POTENCIAR LA BIODIVERSITAT URBANA

 

CONSELLS PER POTENCIAR LA BIODIVERSITAT URBANA

Des de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat s’incideix un cop més en la necessària col·laboració dels agent del sector de la construcció per tal de garantir la conservació d’espècies protegides dins l’entorn urbà.

Les característiques de les noves construccions, molt impermeables, i les alteracions de les característiques primeres dels edificis en realitzar obres de rehabilitació, redueix cada vegada més els espais de nidificació.
Es recomanable plantejar que l’estructura rehabilitada o construïda de nou, conservi les característiques preexistents que permetin la reproducció o refugi de la fauna protegida.
També és recomanable que es respectin els forats estructurals en la mesura del possible. La reducció del diàmetre amb materials adequats a una mida que limiti l’accés als coloms, però no a aquestes espècies beneficioses, ha de ser una pràctica alternativa al tancament indiscriminat.
Per tal de minimitzar el perjudici sobre les espècies protegides i donar compliment a la normativa de protecció d’animals, i per tal d’evitar un problema de difícil solució caldria, sempre que sigui possible, evitar fer obres durant el període de cria o estada d’aquestes espècies en els edificis.
Les façanes i mitgeres amb forats de ventilació són hàbitats potencials d’aquestes espècies. El cas de les mitgeres és especialment important quan es realitza una nova construcció que la cobreix i que impedeix el pas o la sortida d’aus, produint la mort de d’adults i pollets. En aquest casos s’ha de demanar l’assessorament d’un tècnic
També es vol incidir en la construcció d’habitatges que tinguin en compte les espècies protegider per evitar conflictes futurs i, alhora, facilitar, dirigir i canalitzar la reproducció d’aquest animals.
Amb l’objectiu de donar a conèixer aquestes espècies i ajudar a conservar-les per les generacions futures, la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat ha elaborat el tríptic informatiu que es pot obtenir dins l’espai web www.gencat.cat i www.faunaenedificis.cat .
En aquest lloc web es veuen recollides exemples de gestió de fauna urbana protegida, així com assessoraments tècnics i altra informació d’interès.