Actualitat

Vés enrere

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL CONTROL TÈCNIC DELS INFORMES D’INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

CONTROL TÈCNIC DELS INFORMES D’INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE)

 

Els col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, assumeixen la funció del control tècnic dels informes d’inspecció tècnica dels edificis per a l’obtenció del certificat d’aptitud que regula el Decret 187/2010,de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

El divendres 6 de maig es va publicar la RESOLUCIÓ TES/1078/2011, de 15 d’abril, per la qual es dona publicitat al Conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els col·legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Catalunya. 

L’objecte d’aquest conveni és establir la delegació de funcions relatives al control, la supervisió i la comprovació documental i tècnica dels informes d’inspecció tècnica, realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.

Concretament i com en el cas de l’antic informe TEDI, abans de remetre’l a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el col·legi revisarà que documentalment i tècnicament el contingut és correcte.

En virtut d’aquest acord:

El COAATT comprovarà documentalment i tècnicament els informes relatius a la ITE abans de remetre’ls a l’Administració, i emetrà, en cas favorable, el certificat d’idoneïtat.

El certificat d’idoneïtat conté els punts següents:

 • Identificació de l’autor/a del treball professional i la seva habilitació professional.
 • Acreditació que la documentació presentada és completa i s’adequa formalment al Decret 187/2010
 •  Acreditació sobre la correcció del treball professional i de la integritat formal de contingut de l’informe.

Paràmetres de revisió respecte de la documentació:

Que per la redacció de l’informe, els annexes o comunicacions oportunes, s’han utilitzat els models emesos per l’Administració.

Que l’informe incorpora les dades relatives a l’emplaçament de l’edifici, l’any de construcció, la referència cadastral, les dades del sol·licitant del certificat d’aptitud, i les dades del tècnic/a que redacta l’informe amb data de la inspecció.

 • Incorpora fotografia de l’edifici.
 • Es descriu l’edifici amb un croquis o esquema on s’indiquen façanes, mitgeres i patis.
 • Descripció del sistema envolupant i subsistemes.
 • Descripció del sistema estructural.
 • Descripció del sistema d’instal·lacions.
 • Descripció, localització i qualificació de les deficiències detectades.
 • Qualificació de l’estat general de l’edifici.
 • Signatura del tècnic/a que emet l’informe.

Paràmetres de revisió tècnics:

 • Es comprovarà que l’informe de l’edifici s’ha elaborat per personal professional i habilitat:
 • Es comprovarà la integritat del contingut de l’informe en relació a l’article 8 del Decret

El COAATT remetrà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’informe tècnic, el certificat d’idoneïtat i la sol·licitud del certificat d’aptitud, per a l’emissió si s’escau, del certificat d’aptitud

En el cas que es detectin deficiències no esmenables o no esmenades, s’emetrà un certificat d’idoneïtat desfavorable.

El COAATT, en qualsevol cas, informarà i realitzarà els aclariments necessaris per tal que es puguin esmenar les deficiències detectades o millorar-ne la qualitat de l’informe

Recordeu que els diferents models d’informe, annexes o comunicacions, es poden descarregar del lloc web del COAATT, www.apatgn.com, dins l’espai Serveis al Col·legiat » Àrea Tècnica » Recursos Documentals » Inspecció tècnica d’edificis

També al lloc web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat, dins l’espai Inici  >  Àmbits d'actuació  >  Inspecció tècnica dels edificis (ITE)

RESOLUCIÓ TES/1078/2011 Text complert

 

Més informació a:

Gabinet Tècnic del COAATT

Tel. 977 212 799 (ext.3) · gabtec@apatgn.org

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.