Actualitat

Vés enrere

CONVENI PER AL CONTROL DELS INSFORMES DE LA ITE

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL CONTROL TÈCNIC DELS INFORMES D’INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS
 

El passat 11 d’abril, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els Col•legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Catalunya, van signat un conveni de col•laboració per la supervisió dels informes d’inspecció tècnica d’edificis, ITE.

 

L’objecte d’aquest conveni és establir la delegació de funcions relatives al control, la supervisió i la comprovació documental i tècnica dels informes d’inspecció tècnica, realitzats per aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.
 

Així, com en el cas de l’antic TEDI, abans de remetre’l a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el col•legi revisarà que per a la seva redacció s’ha utilitzat el model oficial i que documentalment i tècnicament el contingut és correcte. En aquest cas el col•legi emetrà un certificat d’idoneïtat que s’adjuntarà a l’informe de la ITE.

Recordeu que els diferents models d’informe, annexes o comunicacions, es poden descarregar del lloc web del COAATT, www.apatgn.com, dins l’espai Serveis al Col•legiat » Àrea Tècnica » Recursos Documentals » Inspecció tècnica d’edificis
 

També al lloc web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat, dins l’espai Inici  >  Àmbits d'actuació  >  Inspecció tècnica dels edificis (ITE)
 

El COAATT ofereix la possibilitat de fer l’entrega de la documentació -sol•licitud del Certificat d’Aptitud, certificat d’idoneïtat i Informe d’inspecció tècnica -, fent-se càrrec el col•legi de la presentació de la mateixa a les oficines de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 

Si voleu que el col•legi faci l’entrega de la documentació per vosaltres, haureu de presentar el full de sol•licitud del Certificat d’Aptitud signat. Si amb la documentació no s’entrega la sol•licitud signada, el COAATT, entendrà que NO voleu que fem el tràmit de presentació per vosaltres.

Més informació a:
Gabinet Tècnic del COAATT
Tel. 977 212 799 (ext.3) •
gabtec@apatgn.org