Actualitat

Vés enrere

Creació d´una base de dades de documents tècnics

imatge decorativa

Per tal d’impulsar la millora del coneixement, la qualitat i la innovació en els treballs dels nostres tècnics, afavorint la transmissió del coneixement entre els col·legiats, des del COAATT, es vol promoure la creació d’una base de dades de documents tècnics de consulta oberta per als col·legiats residents.

Els fons bibliogràfic el constituiran els treballs, informes i projectes, dipositats a l’arxiu professional del Col·legi i elaborats pels col·legiats residents, que autoritzin expressament la seva divulgació a petició del Gabinet Tècnic.

Conformarien aquesta base de dades: projectes d’edificació, d’urbanització o parcel·lació, projectes d’activitat, certificats, informes, o altres documents que es puguin considerar d’interès per la seva qualitat tècnica o innovació legal o professional.

És vol així crear un ambient en el que, el coneixement i la informació disponibles siguin accessibles i puguin ser usats per estimular la innovació i fer possible la millora de les decisions. Unes directrius que puguin assegurar que la informació es trobi disponible per a qui la necessiti, en el moment que la necessiti i en el lloc precís, que permetin fomentar l'accés únic a la informació, i que permetin avançar-se a les demandes dels clients mitjançant serveis de valor afegit.

Paral·lelament el COAATT premiarà els millors i destacats treballs professionals en el foment de la qualitat, la innovació i la divulgació entre els presentats a proposta del Gabinet Tècnic.