Actualitat

Vés enrere

Deduccions per millores a l´eficiència energètica d´edificis i habitatges

imatge decorativa

 

En el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, s'han introduït tres noves deduccions temporals a la quota íntegra estatal de l'impost, que són aplicables a les quantitats que s'hagin invertit en obres de rehabilitació ja realitzades amb posterioritat a l'1 de febrer de 2020 o que es realitzaran abans del 31 de desembre de 2023, amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica d'edificis i/o habitatges.
 

 


CAS 1 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica a pisos i unifamiliars

Els contribuents es poden deduir un 20% de la diferència entre les quantitats invertides en les obres realitzades i els ajuts obtinguts per a aquestes obres, sempre que es pugui justificar la reducció d'un 7% en la suma de la demanda de calefacció + refrigeració de l'habitatge , després de les millores dutes a terme.
* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.
* Base màxima anual d'aquesta deducció: 5.000 €
* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.

 

CAS 2 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica a pisos i unifamiliars

Els contribuents es poden deduir un 40% de les quantitats invertides en les obres realitzades, sempre que, després de les millores dutes a terme, es pugui justificar almenys una d'aquestes dues condicions:
• Reducció almenys del 30% en el consum d'energia primària no renovable.
• Millora de la qualificació energètica de l'habitatge per obtenir una classe A o B.
* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.
* Base màxima anual d'aquesta deducció: 7.500 €
* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.
 


CAS 3 - Obres orientades a la millora de l'eficiència energètica en edificis d'habitatges (comunitats de veïns) per als períodes impositius 2021, 2022 i 2023

Els contribuents es podran deduir un 60% de les quantitats invertides en les obres realitzades menys els ajuts rebuts, sempre que, després de les millores dutes a terme, es pugui justificar que s'ha produït a l'edifici almenys una d'aquestes dues condicions:
• Reducció almenys del 30% en el consum d'energia primària no renovable.
• Millora de la qualificació energètica de l'edifici per obtenir una classe A o B.
* Manera de justificació: Presentació dels Certificats d'Eficiència Energètica ANTERIOR i POSTERIOR a les obres, tenint en compte que no han d'haver transcorregut més de dos anys entre la data d'expedició del primer certificat i l'inici de les obres.
* Base màxima anual d'aquesta deducció: 5.000 €
* Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir la base màxima anual d'aquesta deducció, podran practicar-se en els quatre exercicis següents respectant la mateixa base màxima anual i sense que la base acumulada de la deducció excedeixi els 15.000€
* Les deduccions es practicaran en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres, sempre que aquest sigui emès abans del 31 de desembre de 2023.
 


AQUESTES DEDUCCIONS SÓN COMPATIBLES AMB LES AJUDES DELS PROGRAMES 3 I 4 DE DGA
Aquestes deduccions temporals són compatibles amb la sol·licitud dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial per a la millora de l'eficiència energètica (PRTR), sobre els fons Next Generation per a la rehabilitació d'edificis.
En aquells casos en què els ajuts que acabem d'esmentar hagin estat concedits, les deduccions que corresponguin s'aplicaran sobre la resta dels imports que no hagin estat objecte de subvenció, respectant els màxims establerts per a cada cas. 
 
FONTS:
LIRPF, Llei 35/2006, DA 50a
Llei 10/2022
 

 
Font de l'article: Blog web “Obres Amb Garantia”

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.