Actualitat

Vés enrere

DEFICIÈNCIES DE CERTIFICATS D’HABITABILITAT I INFORMES

 

 

DEFICIÈNCIES EN L’EMISSIÓ DE CERTIFICATS D’HABITABILITAT I INFORMES

 

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha incrementat, des del Servei d’Habitabilitat, les inspeccions d’habitatges per als quals se sol·licita una cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat, per comprovar la correcció dels certificats emesos pels tècnics competents.

Recordeu que de conformitat amb la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge i la Llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, la inexactitud en els certificats d’habitabilitat elaborats pels tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat constitueix una infracció molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre els 3.000€ i els 900.000€.

A la vegada, la normativa que regula aquestes infraccions i les sancions corresponent, també és d’aplicació a qualsevol altre informe tècnic o document emès a sol·licitud del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La bona praxis professional exigeix realitzar correctament les inspeccions visuals dels habitatges per poder aplicar de forma rigorosa els criteris d’habitabilitat establerts per la normativa aplicable.

Els expedients sancionadors que es puguin incoar per aquestes infraccions, no estan coberts per cap companyia d’assegurances.

Pròximament el col·legi organitza dues sessions informatives i gratuïtes on també es tractaran aquestes qüestions. En relació a la ITE, el 24 d’octubre, i sobre el certificat d’habitabilitat el 12 desembre.

 

 * Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge (modificada per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica):

Article 123. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus en matèria de qualitat del parc immobiliari.

d) La inexactitud o la falsedat en els documents, les certificacions o els informes tècnics necessaris per a obtenir una resolució administrativa amb reconeixement de drets econòmics, de protecció o d’habitabilitat, o per a obtenir un acte favorable als infractors o a tercers, contrari a la normativa tècnica, comeses pels promotors, els constructors o la direcció facultativa de les obres d’edificació o rehabilitació d’habitatges, i incloses en els supòsits dels certificats d’habitabilitat elaborats pels tècnics en els procediments de sol·licitud de cèdula d’habitabilitat.

Article 118

Quantia de les sancions

1. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de fins a 900.000 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de fins a 90.000 euros.
3. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de fins a 9.000 euros.
4. En cap cas no es poden imposar multes inferiors a 3.000 euros.
5. Si el benefici que resulta de la comissió d’una infracció és superior a l’import de la multa que li correspon, l'import de la multa pot ésser incrementat fins a la quantia equivalent al benefici obtingut.
6. Les quanties fixades en els apartats de l'1 al 4 poden ésser revisades i actualitzades pel Govern, d’acord amb l’evolució de les circumstàncies socioeconòmiqes.
7. Les multes fixades per aquest article es condonen fins al 80% de l'import corresponent en el cas que els infractors hagin reparat la infracció objecte de la resolució sancionadora.

 

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Telèfon: 977 21 27 99 - ext. 3

gabtec@apatgn.org 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.