Actualitat

Vés enrere

Designació de Coordinació en obres sense projecte

imatge decorativa

La Dirección General de Trabajo, amb data 17 d’octubre de 2008, va emetre informe on s’indica l’obligatorietat de designació de coordinador de seguretat i salut a les obres de construcció on hi participi més d’una empresa contractista, una empresa contractista i un treballador autònom, o varis treballadors autònoms, tot i que no requereixin de projecte d’execució.

En resposta a la consulta plantejada per l’Associació Nacional d’Entitats Preventives Acreditades, la Direcció General modifica el criteri establert, - entre d’altres - a la Guia Tècnica sobre el Reial Decret 1627/1997 i arriba a la conclusió que en aquelles obres on hi existeixi risc exposat a l’annex 2 del Reial Decret i sempre que hi concorri més d’una empresa contractista, el promotor de l’obra ha de designar un coordinador de seguretat i salut encara que l’obra no disposi de projecte o direcció facultativa.

El criteri inicial, que es recolzava en la necessària integració del coordinador de seguretat en la direcció facultativa indicat al 1627/97 i la Guia Tècnica, es modifica ara com a conseqüència del contingut del Reial Decret 171/2004, de coordinació d’activitats empresarials, i que obliga a desenvolupar determinats mitjans de coordinació entre els que s’inclou la designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats preventives en els termes establerts al Reial Decret 1627/1997, és a dir el coordinador de seguretat i salut, independentment de si l’obra ha de disposar legalment de projecte d’execució.

Entenem i segons el contingut d’aquest informe, on es considera prioritari el desenvolupament de la coordinació d’activitats empresarials - també en obres de construcció -, a la necessària integració del coordinador dins la direcció facultativa, que el criteri considerat a la Guia Tècnica no és vigent i el substitueix l’informe de la Dirección General de Trabajo, de 17 d’octubre de 2008, on s’especifica que: en aquelles obres on hi existeixi risc de caiguda d’alçada, enfonsament o altres dels riscos exposats a l’annex 2 del Reial Decret 1627/1997 i sempre que hi concorri més d’una empresa contractista, una empresa contractista i un treballador autònom, o varis treballadors autònoms; el promotor de l’obra ha de designar un coordinador de seguretat i salut encara que l’obra no disposi de projecte o direcció facultativa.

Pel que fa a l’estudi de seguretat i les obres sense projecte, la Dirección General de Trabajo considera que l’estudi de seguretat definit al Reial Decret 1627/1997, només te sentit en dins l’àmbit d’un projecte d’execució com a mitjà de garantir la coherència de les solucions constructives i preventives. En el cas d’obres sense projecte, s’aconsella la redacció d’un Pla de seguretat en aquelles obres on existeixi un risc especial inclòs a l’annex II del Reial Decret 1627/1997, especialment en el cas d’obres amb risc de caiguda d’alçada, i a la resta de casos, els centres de treball disposaran de l’avaluació de riscos existents o previstos per tal de dur a terme les mesures de prevenció i protecció adients.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.