Actualitat

Vés enrere

Disseny d´interiors en la rehabilitació d´habitatges

Imatge decorativa de l'interior d´un habitatge

Una de les intervencions que es realitzen amb freqüència al COAATT és el "projecte i direcció de la rehabilitació d’un habitatge".

La voluntat  dels clients, aprofitant que es resolen aquelles aspectes que són imprescindibles per a l’ús de l’habitatge, és aprofitar aquesta inversió per millorar el disseny de la seva llar i donar-li un gir, fent-la més pràctica, moderna i acord a les seves necessitats.

El curs de disseny d’interiors que es proposa, pel mes de maig, aborda aquests aspectes, per poder fer una oferta més atractiva alhora de proposar una rehabilitació.

Fa tres anys es va fer una primera edició d’aquest curs, amb una bona acollida i valoració per part del assistents, que es van quedar amb la necessitat d’aprofundir en alguns aspectes.

De nou es fa una proposta formativa per recuperar el que es va introduir al 2015 i anar una miqueta més enllà en l’àmbit del disseny d’interiors.

Es proposa un primer mòdul  similar, però una mica més condensat del que vam fer. Es tracta d'establir els criteris bàsics en relació al que cal tenir en compte de l'espai sobre el que intervindrem; el programa a encabir; els referents de projecte i els elements; i el condicionants normatius i de llicències.

Els objectius són saber analitzar els aspectes fonamentals que hem de mirar en l'anàlisi de l’espai sobre el que ens demanen intervenir i saber com aquests poden condicionar o potenciar la nostra proposta de disseny. Des de les instal·lacions, als materials, llum, soroll, ...  ; Entendre els diferents tipus de programes i de clients i les diferents necessitats de cadascun; Fer un resum de les principals tendències de disseny històriques i visió de les actuals; Aprendre a crear el propi imaginari de referents i estils; Determinar la importància del mobiliari i els objectes en el disseny d'interiors; Introduir-se al disseny de productes; fer un estudi dels tipus de llicències i permisos habituals i la seva documentació associada; i conèixer els documents i requeriments per a la tramitació de les mateixes així com el coneixement de les principals normatives que afecten als projectes de disseny d'interiors i en quins aspectes. 

En el segon mòdul que es portarà a terme s’inclourà  un bloc nou amb continguts de tendències actuals en el disseny d'interiors, i es farà un anàlisi d’aquestes tendències amb el corresponents exemples.

Continuant amb les tendències, es parlarà de tendències vinculades a aspectes tecnològics, fent una introducció a les mateixes i als seus aspectes. I finalment es parlarà de les noves tendències vinculades als aspectes de salut, definint els espais saludables, avaluant materials naturals, radiacions… per poder fer una llar confortable i saludable.

Us convidem a participar d’aquesta proposta formativa.