Actualitat

Vés enrere

Document de suport IITE

Imatge decorativa

Un dels aspectes més controvertits en la redacció de l’IITE, si no el que més, és la qualificació de les patologies observades.

Determinar si una lesió és lleu o important, o important o greu, distingir entre greu o molt greu, és sovint el que genera més dubtes entre els tècnics.

Per poder avaluar-ho, es podria considerar que la qualificació de les deficiències que presenta l’edifici depèn de tres aspectes: la situació de risc, la pèrdua de prestacions i la urgència de la intervenció.

El següent quadre orientatiu, que podeu trobar a la guia de suport a la inspecció i la redacció de l’informe, a l'espai de recursos documentals del web, vol facilitar, en base a aquests tres punts, la tasca de qualificació de les patologies observades.

Exemples orientatius:

Molt greus

 • Aparició sobtada d’esquerdes per causes d’excavacions en el solar veí que denoten un assentament, gir o lliscament del fonament d’una paret de càrrega que afecta de manera generalitzada a la transmissió de càrregues amb perill de col·lapse de l’estructura i que requereix del desallotjament de l’edifici.
 • Fuita de gas que s’acumula en l’edifici, que pot produir una explosió que pot comprometre el seu col·lapse de l’estructura.

Greus

 • Degradació del cap d’una o més biguetes d’un sostre d’un edifici fins a límits en que la secció resistent no és capaç de garantir la mínima seguretat de l’ús de l’edifici.
 • Degradació generalitzada de les fixacions de les plaques d’una coberta lleugera, posant en perill l’estabilitat de la coberta en cas de vent.
 • Fixacions de les baranes que no són capaces d’aguantar les empentes horitzontals i que posen en perill la seguretat de les persones.
 • Risc de despreniments de l’aplacat de la façana de l’edifici.
 • Fuites en la xarxa de sanejament de l’edifici que afecten greument a la salubritat de les persones.
 • Filtracions d’aigua en la coberta que afectin greument a la salubritat de l’edifici.
 • Humitats de capil·laritat provocades per pèrdues de la xarxa de sanejament.
 • Mancances de mecanismes de seguretat en la instal·lació elèctrica comunitària de l’edifici.

Importants

 • Deteriorament en acabats de façanes que no representin un risc per a persones i/o béns.
 • Escrostonaments de formigó en pilars que no afectin a la seguretat de l’element.
 • Condensacions per manca de ventilació i/o aïllament.
 • Problemes d’humitat que provoquen el deteriorament dels elements portants i/o particions.
 • Petites filtracions d’aigua que no afecten de forma greu la seva salubritat.
 • Paviments lliscants a les zones de circulació de l’edifici que poden comprometre la seguretat de les persones.

Lleus

 • Mal estat de la pintura de façanes i patis.
 • Oxidació d’elements metàl·lics com baranes, perfils metàl·lics o altres que no afecten a la seguretat dels elements.
 • Petites humitats per capil·laritat que no afecten a l’element portant.

 

Sobre la situació del risc Sobre la pèrdua de prestacions Sobre la urgència d’intervenció Qualificació de la deficiència Sobre la periodicitat de les verificacions de les deficiències
Risc imminent i generalitzat per a la seguretat de les persones i béns Pèrdua generalitzada de prestació d’estabilitat de l’edifici Seguretat estructural Immediata: Actuació dels Serveis d’Emergències prèvia a l’adopció de mesures de caràcter urgent i cautelar, i si s’escau, l’execució de les obres Molt greu Com a mínim, cada any i fins als tres anys, podent ser menor segons els terminis indicats en l’informe de la ITE.
Amb risc imminent per a la seguretat de les persones o béns Pèrdua de prestació d’estabilitat de determinats elements de l’edifici. Seguretat estructural Urgent / Programable a curt termini: Adopció de mesures cautelars (preparar documentació tècnica pels tràmits de les mesures cautelars o projecte per l’execució de les obres) Greu Com a mínim, cada any i fins als tres anys, podent ser menor segons els terminis indicats en l’informe de la ITE.
Pèrdua de prestació de seguretat de determinats elements de l’edifici. Seguretat no estructural
Pèrdua de prestacions greus de salubritat  Higiene, salut i protecció al medi ambient
Sense risc imminent per a la seguretat de les persones Pèrdua de prestació de seguretat de determinats elements de l’edifici. Seguretat no estructural Programable a mig termini:  Intervenció correctora Important   Cada 2 anys i fins als 6 anys
Pèrdua de prestacions de salubritat.  Higiene, salut i protecció al medi ambient
Pèrdua de prestacions de funcionalitat.  Utilització i accessibilitat
No risc per a la seguretat de les persones No hi ha pèrdua de prestacions Programable a llarg termini: Treballs de manteniment preventiu i/o corrector Lleu   Sense. Durada 10 anys

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.