Actualitat

Vés enrere

Document tècnic: Estructures de formigó armat

Imatge decorativa

La Fundación MUSAAT posa a la vostra disposició un nou Document d' Orientació Tècnica: ESTRUCTURES (I) Formigó armat.

Es tracta de la quarta publicació d'aquesta sèrie que edita la Fundación MUSAAT sobre capítols d'obres que presenten un major índex de demandes. Contínua a les anteriors sobre cobertes, fonaments i façanes, en aquest document s'aborden els conceptes fonamentals sobre estructures de formigó i les seves patologies.

La nova publicació s'ha estructurat en un total d' onze documents:

  • Documents 1 a 3: Materials components del formigó. Durabilitat de les estructures i acers corrugats per a armadures passives en estructura de formigó armat.
  • Documents 4 a 8: Elements de les estructures de formigó armat. Pilars, forjats unidireccionals, forjats en formació de cambra sanitària i forjats reticulars.
  • Documents 9 a 11: Control de la resistència del formigó fresc. Assaigs d'informació complementària del formigó. Testimonis de formigó i assajos no destructius (END).

 

Aquest document el podreu trobar pròximament (en format PDF) a l’apartat de Documents d’orientació tècnica en edificació, del lloc web de la Fundación MUSAAT.

Recordeu que tots els Documents d'Orientació Tècnica elaborats per la Fundació MUSAAT fins al moment es troben disponibles per a baixar a la pàgina web d'aquesta entitat, tant els de façanes com els relatius a fonamentació, estructures i cobertes.

Com sempre els col·legiats interessats a recollir un exemplar imprès s'han d'adreçar a la Secretaria del Col·legi, a la primera planta de la seu col·legial, on es lliuraran fins a esgotar existències.

Si bé hi ha altres capítols com els de tancaments, cobertes i instal·lacions, que se'ls han computat un major nombre de patologies, les patologies amb el seu origen a les estructures, a l'igual que a les fonamentacions, són les que majors costos globals comporten, per la dificultat de la seva reparació, tenint en compte a més que pot alterar i fins a interrompre l'ús de l'immoble, el que genera una gran repercussió social.

Això és el que es desprèn de la investigació denominada "Anàlisi estadístic nacional sobre Patologies en l'Edificació".