Actualitat

Vés enrere

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA ITE DIPOSITADA AL COL•LEGI

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA ITE DIPOSITADA AL COL·LEGI

 

El nou Decret 67/2015, sobre la inspecció tècnica d’edificis, el qual substitueix a l’anterior de 2010, estableix un període de transició que conclou el 27/11/2015, per a aquelles inspeccions realitzades abans del 27/05/2015 i que presentaven deficiències greus o molt greus.

A partir d’aquesta data i si no es sol·licita a l’Agència de l’Habitatge el certificat d’actitud, la ITE realitzada es considerarà NO VÀLIDA i SERÀ NECESSARI TORNAR-LA A FER.

Donat que aquestes ITE’s es troben dipositades al Col·legi a l’espera que es reparin les deficiències, es comunica a tots els col·legiats que van realitzar aquest informes, insistim, les que presentaven lesions greus o molt greus i encara no han fet les obres necessàries per a reparar-les. Que abans del 27/11/2015, porteu la sol·licitud del certificat d’actitud per poder sol·licitar-ho a l’Agencia de l’Habitatge.

En cas de NO fer-ho, DISPOSEU D’UN MES PER A RECOLLIR LA CÒPIA DE LES ITE’s QUE HI HA DIPOSITADA AL COL·LEGI. Transcorregut aquest termini, LA CÒPIA SERÀ DESTRUÏDA.