Actualitat

Vés enrere

EFICIENCIA ENERGETICA

 

 

AUDITORIES I ASSESSORAMENT, QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS, REHABILITACIÓ. L’EFICIÉNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS, UNA ALTERNATIVA PROFESSIONAL.

 

L’aparició d’un marc legal cada vegada més exigent i una demanda més responsable, donarà a curt i mig termini com a resultat, que les intervencions en edificis dirigides a la millora de l’eficiència energètica seran cada vegada més importants.

 

 

En primer lloc, perquè els criteris de sostenibilitat es van a incorporant progressivament en el plec de condicions de les obres públiques, segon, perquè la legislació va incorporant majors exigències ambientals en edificació, i finalment, perquè aquells que siguin capaços de mostrar els beneficis per als seus clients d'una edificació realitzada amb respecte als criteris de la construcció sostenible, aconseguiran un avantatge competitiu en un mercat poc actiu caracteritzat per una forta pressió de l'oferta.

El marc legal comunitari sobre eficiència energètica i edificació el conforma la Directiva d'Eficiència Energètica en Edificis, 2002/91/CE, refosa al maig de 2010 com Directiva 2010/31/EU i modificada a finals de 2012 per la Directiva 2012/27/UE.

 

 

La Directiva inclou una metodologia comuna per a calcular l'eficiència energètica dels edificis, uns requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis nous i rehabilitacions, sistemes de certificació energètica dels edificis, així com els requisits per a les inspeccions periòdiques de les calderes i els sistemes centrals d'aire condicionat.

 

La primera legislació nacional encaminada a la millora de l’eficiència energètica en edificis va ser el Reial decret 1490/1975, sorgida fruït dels problemes derivats de l'encariment de l'energia a l'any 1973. Posteriorment es traslladaria a la Norma Bàsica de l'Edificació relativa a Condicions Tèrmiques: NBE-CT-79, d'obligat compliment a partir de 1979 i vigent fins a l'any 2006. A partir de setembre de 2006 és d'aplicació l'actual Codi Tècnic de l'Edificació, en el seu document bàsic d'Estalvi d'Energia, CTE-DBHE1, i el Decret sobre eficiència energètica dels edificis de nova construcció..

En conclusió, només els habitatges de protecció oficial posteriors a 1975, i 1980 en promoció lliure, limiten la transmitància tèrmica de certs elements de l’envoltant tèrmica, murs i cobertes fonamentalment. I sols des de 2006 les prestacions energètiques d’un habitatge es consideren amb un mínim rigor o és sol·licita una classificació energètica dels habitatges de nova construcció.

Del parc d’habitatges existents a la província de Tarragona, aproximadament uns 290.000, sols un 6 %, uns 16.000, responen a les exigències del CTE. I a nivell Català hi troben al voltant de 2.660.000 habitatges construïts abans de 2006 i amb unes prestacions entre dolentes i molt dolentes.

Al parc d’habitatges s’haurien d’afegir també els edificis destinats a un ús diferent al d’habitatge però que habitualment son utilitzats per les persones i que no estan inclosos als gràfics anteriors.

Existeix doncs un gran parc d’edificis amb un excel·lent potencial de millora tan pel que fa a la reducció de la demanda energètica, com a la millora de l’eficiència.

 A la vegada és imprescindible impulsar les mesures que afectin a l'ús i manteniment de les edificacions, ja que són normalment a les que es presta una menor atenció i perquè són les que finalment produiran majors millores ambientals a curt, mig i llarg termini.

La rehabilitació energètica, la qualificació energètica, l’auditoria d’edificis, la gestió i assessorament, i en conjunt tot una sèrie de serveis i iniciatives englobades dins el marc de  l’eficiència energètica d’edificis, les instal·lacions i el manteniment, ofereixen a curt i mig termini una via professional alternativa amb, com em vist abans, un enorme potencial.

En primer lloc i a curt termini, la qualificació energètica d’edificis implicarà la certificació de la totalitat d’edificis destinats a un ús habitual per a les persones. Es tracta d’un volum molt important de treball i que, paral·lelament, impulsarà l’eficiència energètica com un factor cada vegada més important a l’hora de llogar o comprar, per una demanda la qual es preveu cada vegada més responsable i sofisticada.

Millorar l’eficiència i l’accessibilitat del parc d’edificis existents és un aspecte fonamental per al foment de la sostenibilitat.  La millorar de l’eficiència energètica, la reducció del consum d’energia, el comportament acústic i la millora de l’accessibilitat, son aspectes que les Administracions Públiques estatals, autonòmiques i locals, propiciaran amb la pròxima Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbana.

Dins quest entorn de recerca de nous espais professionals, l’assessorament, gestió i direcció d’obres, orientades a millorar la sostenibilitat dels edificis existents, oferirà també un ampli ventall d’especialització professional a curt i mig termini, un espai paral·lel pot ser a intervencions de reforma a les façanes i cobertes que actualment es realitza, i que inexcusablement hauria d’anar acompanyat d’un seguiment professional del manteniment i conservació dels edificis.

Per tal de potenciar aquestes noves oportunitats professionals i conscients de la necessitat de potenciar l’eficiència energètica dels edificis, el COAATT organitza la formació de tècnics certificadors i proposarà pròximament jornades dirigides a aquells col·legiats interessat en accedir a un camp que considerem a curt i mig termini de gran importància.

 

 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.