Actualitat

Vés enrere

EINA UNIFICADA LIDER-CALENER EN EDIFICIS NOUS

EINA UNIFICADA LIDER-CALENER EN EDIFICIS NOUS

 

Ja és en període de verificació final l’eina unificada LIDER-CALENER (HULC) que incorpora les adaptacions als canvis introduïts pel DB - HE de l'any 2013 .

L’eina permetrà la qualificació energètica d’edificis d’habitatges unifamiliars, edificis d’habitatges en bloc, habitatges individuals pertanyents a edificis en bloc i edificis terciaris

Aquesta eina informàtica permet la verificació de les exigències 2.2.1 de la secció HE0 , 2.2.1.1 i punt 2 de l'apartat 2.2.2.1 de la secció HE1 del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB - HE .

I resolc l'exigència establerta per a edificis de nova construcció d'ús diferent al residencial privat en l'apartat 2.2.2 de la secció HE0 s'ha de verificar, tal com estableix el DB - HE, segons el procediment bàsic per a la certificació energètica d'edificis. Altres exigències de les seccions HE0 i HE1 que resultin d'aplicació han de verificar per altres mitjans.

De moment, les certificacions i verificacions de DB HE obtingudes amb ella no són vàlides ni tenen caràcter oficial. La versió actualment vigent segueix sent la 0.9.958.791.

Accés a LIDER-CALENER