Actualitat

Vés enrere

EINES I RECURSOS PER LA PLANIFICACIÓ DEL CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES

EINES I RECURSOS PER LA PLANIFICACIÓ DEL CONTROL DE RECEPCIÓ DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES

 

El desenvolupament d’un pla de control de qualitat  en les condicions definides al Codi Tècnic –CTE. Part I. Disposicions generals -, ha plantejat des de la seva entrada en vigor el problema afegit d’unes referències legals – Directiva de productes de construcció, normes UNE, etc- en continua evolució i de difícil consulta i comprensió.

D’acord a les especificacions del punt 6.1.2a, el projecte, dins el pla de control de qualitat, s’han de definir les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el control de recepció que hagi de realitzar-se.

En la elaboració del pla de control de qualitat és necessari definir els productes, equips i sistemes que s’incorporaran i la documentació de subministrament –marcat CE, Declaració de conformitat, Certificat de conformitat, certificat d’assajos, etc. I també s’han d’indicar les característiques tècniques mínimes dels productes, equips i sistemes.

Accedir a aquesta informació d’una manera fiable, una informació actualitzada i comprensible, és un dels principals inconvenients que implica la implantació del control de qualitat definit al CTE.

Per exemple, en el cas dels productes que inclou la DPC. Les característiques tècniques mínimes d’aquestos s’indiquen a l’annex ZA de la norma UNE corresponent. I a continuació és necessari comprovar si existeixen altres requisits definits en altra normativa.

Per tal de millorar l’accés a aquesta informació d’una manera eficient i fiable existeixen diferents publicacions, programes informàtics i bases de dades, algunes d’accés lliure.

 Font: RM

Una de les bases d’accés lliure a la xarxa és el Registre de Materials. Una base de dades sobre els productes equips i sistemes creada per ITEC i que la Direcció General d'Arquitectura i Política d'Habitatge del Ministeri de Foment, reconeix i ha inscrit al Registre General del CTE. Secció 1ª. Documents reconeguts del CTE.

El Registre de Materials RM-CTE és una base de dades de productes, equips i sistemes en l'àmbit de la construcció. Inclou marques comercials, productes afectats per la DPC i altres que es regulen mitjançant altres tres normatives.

La base conté informació sobre el marc legal regulador de cada producte i una fitxa informativa detallada sobre els valors de les seves característiques tècniques recollides a l’annex ZA, altres característiques complementàries, les característiques d’identificació i la documentació obligatòria relativa al seu control de recepció.

D’altra banda, el RM-CTE té el valor afegit que és un registre públic i d'inscripció voluntària per part de les empreses, en el qual es recullen els valors de les prestacions tècniques necessàries, en fase de projecte i en fase d'execució, per a la recepció i execució d'obra de productes equips i sistemes.

El registre és d'accés i consulta lliures a la web de l'ITeC

 

 Font: RM

En format imprès i en la mateixa línia es pot consultar “Manual del ingeniero de edificación : guía para el control de materiales”                           

Valiente Ochoa, Esther. Manual del ingeniero de edificación : guía para el control de materiales. --[Valencia] : Editorial Universitat Politècnica de València, 2011. -- 499 p. : il. col. ; 21 x 31 cm .—ISBN: 9788483636541 .-- Bibliografia p. 498-499

o la “Guia per a la redacció del Pla de control de la qualitat i el seu seguiment en l'obra”

El primer ofereix informació sobre el desenvolupament del control de qualitat, aspectes legals, organitzatius i un recull exhaustiu de fitxes sobre els productes, equips i sistemes que incorpora la DPC amb les característiques i normes legals que els afecten.

El segon intenta proporcionar un patró o model de treball, amb el quin pugui de manera còmoda i operativa realitzar el control i seguiment de la qualitat en fase d'execució d'obra, alhora de documentar aquests controls i justificar-los, annexant les fitxes de Control d'Execució d'Unitats d'Obra, amb un mínim de controls a realitzar en l'execució de les mateixes resumeixen dels mateixos.

Totes dues publicacions es poden consultar a:

Servei de Documentació i Biblioteca del COAATT

Tel. 977.212.799 (ext.5)
C.e.:
biblioteca@apatgn.org

Podem trobar fonts i programes informàtics d’accés lliure que ens permeten identificar els productes, equips i sistemes identificats a la DPC. En aquest cas, proporcionen solsamènt informació sobre el marc legal i la documentació obligatòria relativa al seu control de recepció. Es poden consulta: Gest Build, Altra Quality CGATE o la base de dades de materials, en format exell que desenvolupa i actualitza el  COAATM.

Els podeu trobar dins l’espai Avantatges del web del COAATT I dins l’espai  Serveis al Col·legiat » Àrea Tècnica » Recursos Documentals » Control de Qualitat

Més informació:

Gabinet tècnic

Tel.:  977 21 27 99 - ext. 3

C.e.:gabtec@apatgn.org

Guía para la redacción del Plan de control de la calidad y su seguimiento en la obra - Madrid : COAATM, 2009 . - 47 p. + [1] v. de fitxes ; 30 cm. -ISBN : 978-84-86891-39-8

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.