Actualitat

Vés enrere

EL COAATT ENCETA UNA CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS

EL COAATT ENCETA A TARRAGONA UNA CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA INSPECCIÓ TÈCNICA D’EDIFICIS

 

El proper desembre finalitza el primer termini establert per a la implantació de la inspecció tècnica d’edificis. La mesura afecta al voltant de 1.400 edificis i fins ara s’han inspeccionat menys del 2%.

Davant d’aquests resultats el COAATT ha encetat una campanya informativa dirigida a les comunitats de propietaris d’edificis construïts abans de 1930. L’objectiu és informar-los sobre la ITE i el calendari d’implantació.

Se’ls recorda que tots els edificis d’habitatges construïts abans de 1930 s’han de sotmetre a inspecció abans del 31 de desembre de 2012. Aquest és el primer termini que estableix el calendari d’implantació de la ITE, aprovat pel Decret 187/2010 i vigent des del febrer de 2010, amb l’objectiu d’implantar un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges.

I és que les polítiques públiques d’ajuda a la rehabilitació que s’han portat a terme durant més de dues dècades, han estat insuficients, ja que continua existint un percentatge de finques que no han estat rehabilitades ni conservades adequadament, i per tant, continua havent veïns al centre que viuen per sota dels nivells mínims d’habitabilitat fruit, en general, d’una mala praxis en la conservació.

La mala conservació de les finques per part dels propietaris pot desencadenar situacions que poden posar en perill les persones i que obliguen a actuacions d’emergència i al desallotjament de les finques, fet que implica l’aportació de recursos extraordinaris per part de l’Ajuntament per solucionar les situacions d’emergència social que se’n deriven.

Les conseqüències més greus d’aquestes situacions extremes les pateixen els veïns que, de cop i volta, han d’abandonar casa seva per situacions de perill o per incidències diverses.

La Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge va establir un nou marc jurídic que permet explorar noves possibilitats per tal d’actuar d’una forma més contundent davant de les situacions de deixadesa detectades en el parc d’habitatge.

Així doncs, el marc jurídic vigent, independentment al Decret sobre la ITE, imposa als propietaris d’immobles destinats a habitatge l’obligació de mantenir-los sempre en unes condicions mínimes d’habitabilitat, que el mateix ordenament defineix al Decret 55/2009 de 7 d’abril sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

Aquest marc jurídic també estableix que quan el propietari no compleix aquests deures de conservació o fa un ús d’habitatge impropi, l’administració pública està obligada a intervenir, ordenant-li l’execució d’allò que calgui perquè l’immoble en qüestió se situï dins dels paràmetres d’habitabilitat establerts normativament.

Se’ls recorda doncs el deure de conservació i manteniment i que és obligació dels propietaris passar la inspecció tècnica d’edificis.

El cost econòmic és a càrrec de la propietat. Quan la comunitat pugui justificar determinades condicions econòmiques,  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya podrà subvencionar el cost de la inspecció. Els propietaris es podran acollir a aquest sistema, com en el cas del test de l’edifici, o contractar directament un tècnic competent, un aparellador, arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació.

L'INFORME I EL CERTIFICAT D'APTITUT

Recordeu que abans de sol·licitar el certificat d’aptitud a la Generalitat de Catalunya, el Col·legi ha de verificar la qualitat de l’informe d’acord amb les indicacions del Departament de Territori i Sostenibilitat, i emetre, si escau, el certificat d’idoneïtat.

El Col·legi, amb el certificat d'idoneïtat de l’informe, certifica la identitat de l’autor del treball professional, la seva habilitació professional i que la documentació presentada és completa i s’adequa formalment als requisits exigits a la normativa aplicable.

Per tant és molt important que abans de fer la inspecció de l’edifici i la redacció de l’informe, llegiu les indicacions de la guia per tal de garantir la correcció del document i la uniformitat de les dades.

També és molt important descarregar els documents normalitzats en fer l'informe i NO utilitzar una còpia desada anteriorment a l'ordinador.

És el COAATT qui farà la sol·licitud del certificat d’aptitud davant la Generalitat de Catalunya. Aquesta  inclourà la sol·licitud del Certificat d’Aptitud, el certificat d'idoneïtat i l'Informe d’inspecció tècnica.

Podeu trobar l’accés als models normalitzats, la guia per a la redacció de l’informe i un exemple d’ITE a l’espai Serveis al Col·legiat » Àrea Tècnica » Recursos Documentals » Inspecció Tècnica d’Edificis , del web.

 

JORNADA INFORMATIVA: La inspecció tècnica d’edificis. Present i futur desprès de dos anys d’implantació.

 

Més informació:

Gabinet tècnic

Telèfon: 977 21 27 99 - ext. 3

gabtec@apatgn.org 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.