Actualitat

Vés enrere

El llibre de l´edifici pels administradors de finques

Imatge de la sala del Col.legi d´Administradors

El dimarts 19 de febrer de 2019, des del Gabinet Tècnic del COAATT, es va fer una xerrada al Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona, sobre “El Llibre de l’Edifici”.

La motivació de la jornada era establir criteris pels administradors alhora d’assessorar els seus clients sobre l'obligatorietat de tenir actualitzat el document on es detallen totes les accions que van succeint a l’immoble. 

Es va fer una amplia explicació de tot l’aspecte normatiu a l’entorn de la ITE i del llibre de l’Edifici. Es va exposar la manera de tenir el llibre de l’edifici actualitzat, des del moment de la redacció de la ITE, com element viu que incorpora totes les actuacions que es van fent.

Es va incidir en l’aspecte de revisió i manteniment tal i com es determina a la ITE, i es va proposar  la figura del Tècnic de Capçalera com a agent expert per a poder portar a terme les recomanacions necessàries per a un correcte manteniment i conservació de l’edifici.

Així mateix es va explicar la composició del llibre de l’edifici, que s’inicia amb el propi document de la ITE, i que cal "alimentar-lo" contínuament amb tots els documents que justifiquin la realització de qualsevol revisió o inspecció, o amb informes i/o projectes de parts o de la totalitat l’immoble.

Amb aquesta xerrada es consolida la col·laboració dels agents de l’edificació i s’obren vies de col·laboració en benefici de tots, tant tècnics, com administradors i usuaris.