Actualitat

Vés enrere

EL VISAT DIGITAL

L’OFICINA VIRTUAL I EL VISAT DIGITAL. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

 

Que és l’oficina virtual?

L’aplicació informàtica per al visat digital, l’oficina virtual, és essencialment un gestor documental en línia que permet generar i gestionar documentació i que es desenvolupa en un entorn funcional i intuïtiu que es pot utilitzar amb una formació i eines mínimes.

 

Tant si l’objectiu és realitzar el visat digital com si no, aquesta eina ens permet generar un registre d’obres, treballs, clients, empreses o qualsevol altre contacte professional que es consideri oportú, associar-li documentació tècnica en qualsevol format i consultar-la o modificar-la des de qualsevol ordinador i en qualsevol moment.

Ens permet disposar d’una gran quantitat d’informació, organitzar-la i gestionar-la de manera eficient i ràpida, i el més important, poder accedir des de qualsevol connexió a internet.

El col·legi farà dos tipus de sessions explicatives per preparar-se pel visat digital (cal apuntar-se. Places limitades):

  • Eines claus pel nou visat digital. Que és realitza des de el mes de juny i continuarà fent-se fins que tinguem demanda. Pretén formar en les eines que el nou visat utilitzarà de forma corrent, com són els certificats, creació pdf, etc. Al juliol 6 (matí) i 7 (tarda) de juliol, al setembre 21 (matí) i 28 (tarda).

  • Visat digital del Col·legi de Tarragona. Curs gratuït. Primeres sessions al setembre 7 (matí) i 16 (tarda) i que realitzarem mensualment fins que hi hagi demanda.

 

Què és el visat digital?

El visat digital és un sistema alternatiu al visat presencial que es realitza mitjançant connexió informàtica amb les suficients garanties de seguretat i privacitat, i que permet al tècnic validar enfront el COAATT: la seva identitat, la seva titulació i habilitació legal i professional ila professionalitat en l’exercici de les seves responsabilitats d’acord a la LOE.

 

Quan començarà a funcionar?

A partir del dia 20 de setembre i dins l’espai oficina virtual de web www.apatgn.org

 

Com es pot accedir?

Per poder accedir-hi s’ha de disposar d’una clau d’accés privada. En el cas dels col·legiats residents del COAATT, el tècnic ha de demanar-la al departament d’informàtica informatica@apatgn.org juntament amb el manual d’ús.

 

Quines avantatges ofereix respecte del visat presencial?

El visat digital ofereix respecte del tradicional un gran nombre d’avantatges inherents al l’entorn en qual es desenvolupa: estalvi en desplaçaments, un punt de servei obert 24 hores al dia 365 dies l’any, reducció de costos d’impressió i enquadernació, temps en la preparació de treballs.

 

Qué es pot visar digitalment?

El sistema de visat digital del COAATT permet visar la totalitat dels treballs professionals que realitzin en l’àmbit del COAATT.

 

Qui pot visar digitalment?

Tots el aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de l’Estat, prèvia acreditació de les condicions legals necessàries, podran disposar d’una clau d’accés que els permetrà accedir.

 

En quin suport i format s’han d’entregar els treballs?

Els treballs es composaran de la documentació de caire administratiu i tècnica descrita a Serveis al Col·legiat » Visats » Tràmits, del web, condicions mínimes de la documentació, i s’incorporarà a la plataforma de visat en format PDF i signada electrònicament. S’han d’utilitzar en el cas de la documentació administrativa, els fulls oficials disponibles a la plataforma de visat digital; i en el cas de la documentació tècnica, les plantilles disponibles.

 

És imprescindible la signatura electrònica del col·legiat?

Evidentment la signatura electrònica és actualment l’única possibilitat de garantir la identitat d’una persona de manera no presencial. És imprescindible doncs que tota la documentació es signi electrònicament per garantir la seva validesa. Solsament s’admetran els certificats, oficials o no, reconeguts tàcitament, de confiança i amb suport legal.

 

Quin valor legal té el segell que incorpora el visat digital?

?El segell és només una representació gràfica de la firma del col·legi que incorpora el número de visat i la data en la qual es realitza. La signatura realment important és la signatura electrònica amb certificat reconegut tàcitament, de confiança i amb suport legal. El segell només té sentit per a la impressió del document, perquè sigui similar a com es realitzaven les firmes fins ara en paper. El seu valor legal és NUL.

 

Quin és el protocol que segueix el col·legi per la revisió, validació i visat quan es realitza de manera digital?

Es comprova que la documentació administrativa (fulls de visat) i tècnica està signada digitalment mitjançant signatura autoritzada.

Es comprova que hi ha la documentació necessària i que s’han emprat el documents i plantilles preparades al efecte. En cas contrari es desestima i es comunica a l’autor de la sol·licitud mitjançant correu electrònic.

Es comprova que els fulls de visat s’han complimentat correctament i que la documentació tècnica aportada reuneix els requisits formals que li són propis, que defineix prou el seu objecte i compleix les condicions precises per dotar-lo de suficient aparença de viabilitat legal. Que és competència professional de l’aparellador i l’arquitecte tècnic i que s'ha justificat el compliment de la normativa específica aplicable.

Si les comprovacions anteriors son correctes es procedeix al visat: es genera el segell de visat sobre la documentació, es signa digitalment per part del COAATT i es procedeix al cobrament. Finalment es comunica al col·legiat per correu electrònic el visat de la intervenció professional.

El col·legiat podrà accedir a la documentació visada en qualsevol moment, consultar i imprimir les factures, comprovar els moviments comptables o obtenir un informe econòmic i fiscal, al seu espai privat al ‘Despatx AT’ dins l’Oficina Virtual.

 

 

 
 

 


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per al manteniment de la sessió i poder medir de forma anònima la navegació que es realitza a la nostra web. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. ​També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina. ​En qualsevol cas pot saber més sobre la nostra política de cookies, i com deshabilitar o desactivar les mateixes d’acord amb la informació mostrada aquí.