Actualitat

Vés enrere

Els jutjats ens demanen documentació tècnica i pòlissa de RC

Imatge decorativa

Sempre quan parlem de visat/registre i que per dur-lo a terme s’exigeix una sèrie de documentació, molts col·legiats manifesten que són tràmits burocràtics que fan endarrerir el desenvolupament del treball professional.

Entre la documentació que exigeix el visat/registre, a més de donar compliment a tota la normativa tècnica, hi ha el compliment de tenir una assegurança de responsabilitat civil professional que cobreixi el treball professional a realitzar. Però a més, el visat/registre serveix com a arxiu oficial i fedatari de les actuacions professionals dutes a terme davant els jutjats.

Actualment, el Col·legi és requerit pels Jutjats que faciliti la documentació tècnica o pòlissa de responsabilitat civil professional de tècnics que són reclamats judicialment. 

Per tant, és importantíssim complir amb les obligacions normatives, ja que els Jutjats recorren al Col·legi per obtenir informació que aclareixi tant la situació de l’obra com del tècnic. 

Més informació a: secretaria@apatgn.org