Actualitat

Vés enrere

EUROCONSTRUCT 2011

 

PREVISIONS A CURT TERMINI SOBRE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ EUROCONSTRUCT 2011.

 

Primeres conclusions de la conferencia Euroconstruct celebrada el 2 i 3 de desembre a Budapest

 

Fi de la recensió a Espanya, Portugal o Irlanda i cautelosa recuperació entre 2012 i 2013 als països de l’est.

2011, un punt d’inflexió, o si més no, com el que pot marcar la fi de la recessió. S’espera passar d’un creixement negatiu del 0,1 %

La construcció d’habitatge residencial, el subsector més afectat i continuarà estancada amb unes perspectives de creixement per al 2011 del 1,9 %.

 

L’informe bianual en el qual col·laboren Instituts d’investigació i consultories de 19 països europeus, analitza les previsions a curt termini dels segments de l’habitatge residencial, no residencial i les infraestructures publiques fins a 2013.

Les conclusions finals tracten també el greu problema de l’estalvi d’energia a curt i mig termini, la rehabilitació de l’habitatge residencial i les estratègies de supervivència i el desenvolupament immobiliari no residencial.

Al 2011 en el conjunt dels 19 països europeus s’espera una contracció del 3,3 %. Aquesta és una de les primeres conclusions que es poden extreure d l’informe.

 

Les previsions son pitjors en el cas d’Espanya, Irlanda i Portugal. Països on la retallada de la inversió pública serà més important degut a l’alt dèficit públic que els ha obligat a aplicar mesures d’austeritat, revisar projectes i evitar compromisos a llarg termini. En canvi, Finlàndia, Alemanya, Polònia, Anglaterra, Suècia o Suiza, es beneficiaran de l’increment de la confiança del sector i la millora de la demanda interna.

Un ullada en detall, país a país i en relació al pronòstic dels 19 membres d’ Euroconstruct, senyala el 2011 com un punt d’inflexió, o si més no, com el que pot marcar la fi de la recessió. S’espera passar d’un creixement negatiu del 0,1 %, a un lleuger increment que pugui consolidar els mercats sobre els nivells de l’any anterior. Aixì, després de tres anys de recessió, els agents del sector de la construcció tenen un any més per reestructurar-se abans d’una recuperació, molt modesta abans de 2013

Al conjunt dels 19 països s’espera al 2013 un resultat  similar als obtinguts al 2007, tot i que encara per sota. En detall però, la recuperació serà variable. Als països de l’Europa Occidental la recuperació es preveu un procés molt més lent que no pas a l’Europa Central i de l’Est, on l’ increment de l’activitat serà més forta.

 

Dels tres subsectors que tracta l’informe: habitatge residencial, no residencial i infraestructures publiques. L’enginyeria civil ha sigut la més estable durant el període de crisis i es preveu el més actiu fins 2013

L’evolució econòmica en el sector de les infraestructures publiques dependrà en gran mesura del descens de la inversió pública en l’àmbit de les infraestructures de transport i el previsible increment en les infraestructures d’energia i aigua. En aquest sentit, les probables retallades de la despesa pública en països com la República Txeca, Irlanda, Espanya o el Regne Unit, poden reduir el creixement en aquest subsector.

La construcció d’habitatge residencial continuarà essent el subsector més afectat i continuarà estancada amb unes perspectives de creixement per al 2011 del 1,9 %. Per al 2013, l’activitat econòmica relacionada amb l’habitatge residencial podria apropar-se als valors de 2008, això sí, un 60 % de l’activitat es concentrarà en la rehabilitació del parc existent.

La construcció d’edificis no residencials serà el més afectat i de lenta recuperació. Al 2013 s’espera que arribi a valors del 2000. Aquest sector es veurà molt afectat per les retallades d’inversió pública en edificis dedicats a la salut, escoles o rehabilitació. Per contra s’espera una recuperació en l’àrea comercial.

Globalment, l’activitat econòmica entre 2004 i 2013 en el sector de la construcció pateix importants canvis estructurals. Un del signes és la pèrdua d’importància de la construcció de nova planta en l’activitat econòmica registrada dins el sector de la construcció. Noova planta i rehabilitació i manteniment, es reparteixen el mercat gairebé al 50 %.Però pot ser el canvi més important es la convergència de la producció de la construcció en relació al PIB al conjunt dels 19 països membres, un xifra que tendeix a unificar-se al voltant del 10 %. En el cas d’Espanya, es passa d’un 20% de PIB al 2004, a un 10,7 % al 2013

Evolució econòmica total. Valors en %