Actualitat

Vés enrere

Falsificació de visat

Imatge decorativa

En diferents articles anteriors vàrem parlar de la importància de seguir els tràmits establerts, ja que la documentació tècnica acredita i certifica moltes coses, tant del treball realitzat com del tècnic.

A títol d’exemple d’aquesta importància, es va exposar el cas d’un arquitecte tècnic que per acreditar el visat d’un certificat final d’obra va fer ús de dos segells del seu Col·legi que corresponien a uns altres documents, comportant aquesta actuació que el condemnessin com autor responsable d’un delicte de falsedat documental, amb la corresponent pena: 12 mesos de presó, mateix temps d’inhabilitació professional i multa més costes. 

En base a aquest cas, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de Espanya - CGATE - destaca dos premisses sobre el visat/registre:


- Aquesta sentència dona al visat col·legial el caràcter d’oficialitat propi d’aquells actes o documents que emanen de l’autoritat de l’Estat. I és que, com ja se sap, el visat és una funció pública que exerceixen els col·legis professionals per delegació.


- I posa de rellevància l’atenció sobre la capital importància que té, per a la professió de l’arquitectura tècnica (per al seu prestigi i la imatge que trasllada a la societat), el manteniment de la pràctica del visat o registre col·legial dels treballs professionals.

Consultar escrit del Consejo a la pàgina web col·legial: www.apatng.org apartat la Institució/Organització Supracol·legial/Consejo

Més informació a: secretaria@apatgn.org