Actualitat

Vés enrere

GestBuild+ GESTIÓ INTEGRADA DE DESPATXOS PROFESSIONALS

 

QUÈ T’OFEREIX GESTBUILD+

 

 

Registre i control dels treballs professionals

Ens permet controlar i consultar informació sobre els diferents treballs. Descripció de totes les dades de l'obra, clients, agents, facturació dels treballs professionals.
 
 
Contactes
 
Ofereix un mòdul de contactes molt útil i fàcil d’utilitzar amb el qual podem crear nous contactes i vincular-los amb els treballs professionals.
 
Generació de factures i seguiment econòmic
 
El mòdul econòmic de GestBuild+ permet descriure ingressos i despeses, generar les factures i realitzar la gestió econòmica i fiscal de l’activitat professional.
 
Control d’execució i materials
 
a.     Lots
Configuració de l'esquema d'unitats d'obra per a l'execució de l'obra. Creació de lots per processos constructius.
 
b.    Visites
Creació de les visites realitzades per desenvolupar el control de l'execució.
 
c.     Validació
Revisió i validació de les unitats d'inspecció de cada lot segons el revisat durant les visites.
 
d.    Materials
Control de materials amb ajuda dels assistents. Programa i registre de resultats del formigó.
 
Gestió documental
 

El programa permet generar la documentació administrativa, la qual es vincula als diferents treballs. A la vegada permet la signatura electrònica de documents i la tramitació del visat digital.

 

El COAATT ofereix gratuïtament als col·legiats que ho sol·licitin el programa de gestió de despatxos  GestBuild+. Una eina fàcil i pràctica.

  1. Podem generar treballs i associar clients i facturació. 
  2. Generar els impresos de visat o visar digitalment els treballs.
  3. Ofereix un complement de control de qualitat d’execució i materials, complert i detallat.
 

Els col·legiats del COAATT disposen d’una llicència gratuïta. El preu de segones i posteriors llicències, o per a tècnics no col·legiats serà de 85 euros + IVA.

Formulari de sol·licitud [+]

Manual de usuario

Documentació de la sessió informativa