Actualitat

Vés enrere

Gestió de les façanes a la plataforma

Imatge descriptiva

Quan viseu/registreu treballs que afecten a obres de conservació i manteniment de façanes exclusivament, a través de la plataforma de serveis telemàtics, haureu de marcar el checkbox "¿Es solamente fachada?", específic per aquest tipus d'actuacions, en el moment de crear la sol·licitud d’enviament.

Recordeu que s'entén per obres de conservació i manteniment només aquelles actuacions sobre el revestiment de la façana sense incidir en l'estructura portant de la mateixa.

 

Exemple:

 

Això afecta als següents codis d'intervencions professionals:

01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17


En aquest cas, sempre s’aplicarà:

50% de descompte sobre els drets d’intervenció

Nota: El preu mínim per intervenció i col·legiat serà el corresponent a la columna <100 m² de la intervenció a visar/registrar, del llistat de Tarifes.